Op weg naar data excellence – 9 manieren waarop STARC dat aanpakt

Door: STARC op 9 december 2022 data excellence

Goede data-analyse vergt goede data. Bij STARC gaan we daarom niet voor minder dan data excellence. Wat wij hieronder verstaan, lees je hieronder.

Hoe we werken met data

Bij STARC staan we voor datagedreven werken: voor het sturen op basis van feiten in plaats van gevoel en business-as-usual. Daarom kijken onze consultants kritisch naar de herkomst van data:

  • We hanteren hoge standaarden voor data en ICT-applicaties. We nemen hiervoor het beleidsdocument I-strategie Rijk 2021-2025 als uitgangspunt. Net als de rijksoverheid zien we data als fundamenteel middel voor innovatie, procesverbeteringen en betere besluitvorming. We geloven ook dat de inzet van data de wendbaarheid van organisaties vergroot, zodat ze sneller kunnen inspelen op ontwikkelingen binnen de gebouwde omgeving;
  • We doen aan fact-checking. Bij gebruik van data afkomstig van derden (en informatie die daaraan ontleend is) verifiëren we of deze klopt en op de juiste wijze verkregen is;
  • We beheren, verzamelen en ontsluiten data. We brengen structuur aan in ongestructureerde datasets en organiseren deze, zodat ze bruikbaar worden voor analytische doeleinden. We maken data gereed voor gebruik in data-analyse-tools. Vervolgens bewerken, valideren en verrijken we de data om de vertaalslag te maken van data naar informatie.

Wat we doen voor borging en verhoging van de datakwaliteit

Ook in gebruik monitoren we de datakwaliteit nauwgezet. Voor succesvol datagedreven werken is goed datamanagement een must. Het bijhouden, controleren en verbeteren van de database vervult daarbinnen een sleutelrol:

  • We zorgen voor opgeschoonde data. Voor data geldt dat de keten zo sterk is als de zwakste schakel. Om bruikbaar te zijn is (tussentijds) opschonen van data vaak een vereiste. Onder data opschonen verstaan we het detecteren en corrigeren dan wel verwijderen van onjuiste gegevens in een database;
  • We actualiseren data. Of data nu wordt ingezet voor het reduceren van storingen op spoorwegwissels of efficiënter onderhoud van bruggen; in de gebouwde omgeving wordt data veelal gebruikt om real-time inzicht te krijgen in processen. Door gebruik te maken van slimme meetinstrumenten en de daaraan gekoppelde datastromen te automatiseren, ben je zeker van de meest actuele data voor het maken van beslissingen.

Waar we data voor (kunnen) gebruiken

Bij STARC geloven we dat het analyseren van kwalitatieve data opdrachtgevers een operationele, strategische en tactische voorsprong geeft:

  • We zorgen voor meer continuïteit. Met een business impactanalyse (BIA) brengen we operationele dreigingen in kaart die kunnen ontstaan en, daarop gebaseerd, een plan van aanpak om dergelijke toekomstscenario’s voor te zijn dan wel te verhelpen;
  • We leveren een bijdrage aan faalkostenreductie. Met slimme datatoepassingen zorgen we ervoor dat interne en externe stakeholders één en dezelfde datastandaard volgen. Daarnaast voorzien we hen van de benodigde sturingsinformatie. Dit geeft meer grip op assets, reduceert faalkosten en verhoogt de winstgevendheid;
  • We verschaffen opdrachtgevers maatwerkrapporten. Met data- en informatieanalyses creëren we actuele en actiegerichte inzichten uit data. Hiervoor zijn verschillende rapportages en outputkanalen mogelijk, zoals dashboards en interactieve kaarten;
  • We gebruiken data zo nodig voor forecasting. Op basis van historische datapatronen, live sensordata, machine learning en/of simulatietechnieken ontwikkelen onze consultants voorspellende modellen voor het maken van beter geïnformeerde beslissingen.

Naar een hoger niveau van werken

Onze consultants helpen opdrachtgevers binnen de gehele keten van de bouw naar een hoger niveau van werken met business-, IT-, data- en domeinkennis.

Onze aanpak in het kort:

Neem contact op voor meer informatie