Efficiënt onderhoud én veilig gebruik van bruggen

Door: STARC op 26 september 2022 Erasmusbrug

Business case: slimme bruggen

Nederland telt duizenden bruggen; van wandelbrug in het park tot kilometerslange spoorbrug. Stremming of uitval van een brug brengt vaak grote gevolgen en de nodige kosten met zich mee. Ook bij bruggen wordt slimme technologie steeds vaker succesvol ingezet voor efficiënt onderhoud en veilig en optimaal gebruik.

Veiligheidsrisico’s verkleinen bij brugbediening op afstand

Veel bewegende bruggen zijn onbemand en worden op afstand bekeken en bestuurd. Ondanks camera’s vinden er toch regelmatig incidenten plaats met materiële en persoonlijke schade. Diverse op afstand bediende bruggen zijn inmiddels voorzien van sensoren die de eventuele aanwezigheid van verkeersdeelnemers op de brug kunnen detecteren en dit doormelden naar de brugbediening.

Naast bewegende bruggen die meestal bij waterwegen staan, zijn er ook veel bruggen die niet bewegen, zoals snelwegviaducten en spoorbruggen. Deze zijn onbemand en in de regel vaak wel uitgerust met cameratoezicht, maar niet met sensoren. Deze bruggen hebben een bepaalde levensduur doordat het materiaal – veelal metaal, beton en hout – bloot staan aan weer en wind en zodoende veroudert. Wanneer de levensduur van een brug verlengd kan worden, scheelt dit veel kosten en oponthoud.

Is het mogelijk de levensduur te verlengen zonder dat het risico’s oplevert?

Om de veiligheid te garanderen worden bruggen periodiek geïnspecteerd. Dit geeft een momentopname van de staat van de brug en een verwachting voor de nabije toekomst. Hiermee kan een onderhoudsplan bijgesteld worden of besloten worden tot vervanging. 

Een nadeel van deze periodieke inspecties – we zeiden het al – is dat het een momentopname betreft. Door langere inspectie-intervallen kan een gebrek lang onopgemerkt blijven. Hoewel vaker fysiek inspecteren gebreken eerder aan het licht kan brengen, is dit een kostbare aangelegenheid en blijkt het vaak overbodig.

Om toch een beter beeld te krijgen zonder fysieke inspecties zijn verschillende bruggen voorzien van sensoren. Deze meten onder andere de belasting, verkeersbewegingen en omgevingsfactoren. De data hiervoor is real-time gekoppeld en inzichtelijk via dashboards.

Combineren van data geeft nieuwe inzichten

Door het combineren van data met betrekking tot de omgevingstemperatuur, brugtemperatuur en vochtigheid kan bijvoorbeeld het risico op corrosievorming worden voorspeld. De mate van corrosie wordt soms zelf ook met sensoren gemeten. Corrosievorming is een goed voorbeeld van een risico met mogelijk grote gevolgen. Wordt corrosievorming tijdig opgemerkt, dan is het vaak nog eenvoudig lokaal te behandelen en te stoppen. Sluimert dit proces ongemerkt een paar maanden door, dan heb je vaak te maken met structurele schade waarbij brugdelen compleet vervangen moeten worden.

Voorspelbaar onderhoud beperkt kosten en overlast

De betrouwbaarheid van data neemt toe naarmate er meer en langer gemeten wordt. In combinatie met de periodieke fysieke inspecties levert dit informatie op waarmee beter gestuurd kan worden op onderhoud.

Klaar voor de toekomst

Veel grote jaren ’70-bruggen in het Nederlandse hoofdwegennet worden momenteel gerenoveerd. Hierbij ondergaan ze meteen een ‘slimme’ transformatie. Door toepassing van camera’s en sensoren worden ze veiliger, betrouwbaarder én beter te onderhouden. Zo worden deze bruggen weer toekomstbestendig.

Geen brug te ver voor STARC

De consultants van STARC hebben ervaring in het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van datasystemen voor de gebouwde omgeving. Ben je benieuwd hoe wij helpen bij het ontsluiten en verwerken van brugdata tot betrouwbare en vooral bruikbare informatie? We gaan er graag over met je in gesprek!

Maak kennis met STARC