Druk gebruikt spoor in toenemende mate gevoelig voor storingen

Door: STARC op 13 juli 2022 treinwisselstoring

Business Case: storingen op spoorwissels een stap voor zijn 

Nederland heeft een van de drukste spoorwegennetwerken ter wereld, met interstedelijke verbindingen waarbij treinen op veel plekken om de 10 minuten vertrekken. Het geheel is afhankelijk van mensen, processen en een hoop geavanceerde techniek. Een storing op een spoorwegwissel kan al snel uitgroeien tot overlast en kosten. Alle reden dus om mogelijke storingen tijdig op het spoor te zijn. Ben je benieuwd naar STARCs bijdrage hierbinnen? Lees dan snel verder.

 “Het is voor complexe organisaties belangrijk om te kunnen bouwen op de betrouwbaarheid van de data en hier op de juiste manier voordeel uit te halen.”  

Christiaan van Kouwen, co-founder STARC  

Reduceren van storingen is een must  

Van de verplaatsingen binnen Nederland gaat 5% via het OV: 3% met de bus en 2% met de trein. Op jaarbasis zijn dit miljoenen mensen, van forenzen tot scholieren en toeristen. Zo maakt een groot gedeelte van de mensen die werken in het onderwijs en de zorg gebruik van de trein. Velen hebben geen alternatieve mogelijkheden en voor hen is de trein dan ook van vitaal belang. Treinreizen wordt daarnaast vanuit diverse overheden gestimuleerd als een van de mogelijkheden om CO2 te besparen en bij te dragen aan de klimaatdoelen.

De overheid heeft een prestatiecontract met de NS over onder meer de punctualiteit van de dienstregeling, het aantal beschikbare zitplaatsen en de frequentie van verbindingen. Bij vertragingen ondervinden veel mensen overlast. Zij hebben dikwijls recht op vergoedingen die kunnen oplopen tot de volledige ritprijs. Daarmee zijn ook de financiële consequenties voor de NS voelbaar.  

Reden te meer voor de NS en haar partnerleveranciers om storingen zo snel mogelijk te verhelpen. Beter nog is het voorkomen van mogelijke storingen (die veelal plaatsvinden op spoorwissels). Zou het niet dan niet helpen om storingen aan te zien komen? 

Omgang met data een uitdaging voor bedrijven 

Aan de ene kant is er tegenwoordig steeds meer data beschikbaar, van slimme IoT-sensoren tot openbare databronnen. Aan de andere kant is er een groeiende behoefte aan betrouwbare informatie om bedrijfsprocessen en -beslissingen op te baseren. Tel daarbij op dat er een schaarste is aan (technisch) personeel en sommige spoormaterialen, welke nodig zijn bij het verhelpen van storingen. 

Hoe kan men die groeiende berg data zinvol gebruiken om storingsscenario’s voor te zijn? 

Achtergrond FEITEN & CIJFERS 

Tussen 1 januari 2011 en 1 juli 2022 zijn er 42.162 storingen gemeld. Dit is een gemiddelde van 10 storingen per dag. Deze treinstoringen duurden bij elkaar 11 jaar, 7 maanden, 13 dagen, 23 uur en 27 minuten. Dit betekent een dagelijks gemiddelde van 1 dag en 15 minuten aan treinstoringen. De gemiddelde storingsduur binnen deze periode is 2 uur en 25 minuten. 

Bron: Rijdendetreinen.nl 

Maatwerkoplossing geeft inzicht 

Door het koppelen van beschikbare databronnen en op meer plekken te meten is er meer data beschikbaar gekomen. Maar data alleen is niet zaligmakend. Een onmisbare stap is vervolgens het transformeren van data naar bruikbare sturingsinformatie. Dat is een vak apart; het vak van data-analisten. En juist hier heeft STARC de specialisten voor aan boord. 

Onze specialisten hebben diverse bedrijven binnen de spoorsector ondersteund op het gebied van complexe datavraagstukken. Aan de hand van de uitgangssituatie is een plan gemaakt met o.a. een functioneel en (IT) technisch ontwerp. Bij het analyseren van deze plannen bleek er sprake te zijn van een groot besparingspotentieel én meer grip op de assets. 

Hoe het proces vervolgens verliep: 

  • STARC-consultants hebben de daadwerkelijke analyse en implementatie van het plan begeleid. Hierbij is samengewerkt met alle ketenpartners in de bouwsector (onderhoudsaannemers, meetbedrijven, interne afdelingen en softwarebedrijven);  
  • Voor het onderhouden van de datasystemen hebben de dataspecialisten van STARC een passende oplossing gerealiseerd inclusief nieuwe functionaliteit; 
  • Door middel van visualisaties is meer aan het licht gebracht dan men op het eerste oog ziet. Deze inzichten vormen een belangrijke voedingsbodem voor verdere besluitvorming ten behoeve van preventief onderhoud. 

Data ondersteunt optimalisatiewensen van opdrachtgever 

Sinds het gebruik van deze oplossingen is de infrabeschikbaarheid verhoogd: 

  • Er komt steeds meer data beschikbaar over mogelijke storingen. De datasystemen leren daar continu van, waardoor de betrouwbaarheid van de storingsverwachtingen na verloop van tijd nog verder stijgt; 
  • Met de verkregen sturingsinformatie worden resources als materiaal en personeel effectiever ingezet, wat heeft geleid tot een verhoogde veiligheid én een hogere tevredenheid van het personeel zelf; 
  • Bijkomend voordeel is dat de opdrachtgever veel beter kan rapporteren. Data uit verschillende bronnen is op orde, betrouwbaar en real-time bruikbaar.  

Zo draagt data bij aan het behalen van de organisatiedoelstellingen van de opdrachtgever. En staat data de groeiambitie niet in de weg, maar draagt deze er juist aan bij. 

Meer weten over onze aanpak? 

Neem contact op