Faalkosten in de bouw reduceren met data

Door: STARC op 23 november 2022 faalkosten in de bouw reduceren

“De makkelijkste manier om geld te verdienen, is door minder te verliezen”. Dit citaat uit Marcel Noordhuis’ proefschrift De waarde van Ketensamenwerking benadrukt goed waarom faalkosten in de bouw reduceren een must is. Bij geen enkele andere sector gaan er zoveel kostbare tijd en middelen verloren in de voorbereiding, realisatie en oplevering als in de bouw. Zo’n 4 op de 10 bouwbedrijven schat de faalkosten in op 5 procent of meer, zo blijkt uit een rapport van ABN Amro. Schrijnend, want de winstmarges liggen vaak onder dat percentage. Elke tegenvaller in het proces is er dus eigenlijk een teveel. Gelukkig kan het ook anders. Wanneer digitalisering bouwbreed wordt ingezet, worden minder fouten gemaakt en bouwbedrijven winstgevender.

Waar staan faalkosten precies voor?

Faalkosten zijn kosten die ontstaan doordat een product of dienst te laat of niet volgens de overeengekomen kwaliteit is geleverd. De kosten worden voornamelijk gemaakt voor foutherstel en extra arbeidskosten door vertraging.

Faalkosten kunnen worden ingedeeld in:

 • Verzekerbare faalkosten. Dit zijn kosten die in principe buiten de eigen macht liggen, zoals een vertraagde grondstoffenleverantie of een machinebreuk;
 • Niet-verzekerbare faalkosten. Dit zijn kosten die ontstaan door menselijke fouten, in de meeste gevallen als gevolg van gebrekkige communicatie.

Waar ontstaan de meeste faalkosten in de bouw?

De meeste faalkosten in de bouw zijn relateerbaar aan tijdsdruk en vallen onder de noemer niet-verzekerbare faalkosten. Deze ontwikkeling staat niet op zichzelf; er is een nijpend tekort aan uitvoerders en werkvoorbereiders in de bouw. Er moet meer werk verzet worden met minder mensen, waardoor aan zorgvuldigheid wordt ingeboet.

Faalkosten komen in veel gevallen voort uit…

 • … het gemis van een Single Source of Truth (SSOT);
 • … een verkeerde inschatting van de benodigde arbeid;
 • … het overslaan van stappen om werk op tijd af te ronden;
 • … te laat aangevraagde (en afgegeven) vergunningen;
 • … wijzigingen in de bouwplannen.

Vanwege de complexiteit van de bouwprocessen en het grote aantal samenwerkingspartners dat erbij betrokken is, is een fout al snel gemaakt. Een naadloze samenwerking door een duidelijke, gemeenschappelijke datavoorziening is cruciaal om tot een winstgevend resultaat te komen.

Hoe zorgt datagedreven werken voor meer grip op bouwprocessen?

Het digitaliseren van werkprocessen vermindert de kans op faalkosten. Op verschillende manieren verhoogt datagedreven werken de grip op bouwprocessen:

Efficiënte administratie.

Opdrachten op papier vastleggen en handmatig verwerken in de desbetreffende systemen is enorm tijdrovend. Of het nu gaat om het plaatsen van inkooporders of het indienen van dossieritems bij het constateren van fouten, wanneer dit digitaal gebeurt, kunnen verantwoordelijken in het projectteam hier sneller en gerichter actie op ondernemen. Daarnaast worden kostbare menselijke fouten direct vermeden;

Digital Twinning.

Met 3D-, 4D of zelfs 5D-modelling is het mogelijk om in een veilige omgeving te testen hoe een idee op de tekentafel in werkelijkheid uitpakt. Eventuele afwijkingen kunnen al in een voorstadium hersteld worden, zodat hoge kosten in een latere bouwfase worden voorkomen. Naast bouwkundige kwesties, zoals informatie over de constructiesterkte in relatie tot het materiaalgebruik, kan een Digital Twin ook ondersteunen bij logistieke processen en het monitoren van materiaalstromen. We schreven eerder dit uitgebreide artikel over Digital Twins;

Alle data en informatie centraal beheerd.

Het bundelen van data en informatie is om meerdere redenen een pré:

 • Door bedrijfsprocessen en informatievoorzieningen te digitaliseren, gaat kennis niet verloren wanneer een medewerker het bedrijf verlaat of een partner uitstapt;
 • Het maakt het werk aantrekkelijker. In een krappe arbeidsmarkt is een soepel verloop van je werkprocessen een sterke trigger voor werving en personeelsbehoud. Met name jongeren zullen afknappen op organisaties waar processen nog overwegend handmatig plaatsvinden;
 • Dankzij overzichtelijke rapportages van bijvoorbeeld budgetoverzichten, bezettingsgraad en voorraden hebben managers meer sturingsinformatie.

  Faalkosten in de bouw reduceren met STARC

  De data consultants van STARC ondersteunen met het maken van een verbeterplan voor faalkostenreductie. Door kritische beslispunten vast te stellen en concrete data-oplossingen te presenteren, schrijf je nu en in de toekomst zwarte cijfers. Met de STARC-aanpak minimaliseer je de kans op miscommunicatie, lever je sneller projecten op en kan meer werk worden verzet met minder mensen.

  Meer weten?

  Neem contact op voor meer informatie