Efficiëntie in de bouw: datatechnieken voor aannemers om de arbeidsproductiviteit te verhogen

Door: STARC op 17 juni 2024 aannemers

Maar liefst 75% van de Nederlandse ondernemers is bereid maatregelen te nemen om de productiviteit binnen hun bedrijf verhogen, zo blijkt uit onderzoek van het CBS. Voor dit doel investeren bouwbedrijven in technologie en automatisering, het verbeteren van werkprocessen, het optimaliseren van de werkomgeving en het bieden van trainingen en ontwikkelingsprogramma’s aan medewerkers.

Deze inspanningen ten spijt, het gebrek aan personeel is momenteel de grootste belemmering voor verdere productiviteitsverbetering. Met dat in het achterhoofd is het dus vooral zaak om bestaande werkzaamheden slimmer en efficiënter uit te voeren en toekomstbestendiger in te richten.

Door de gemiddelde arbeidsprestaties van medewerkers te monitoren, kun je nauwlettend analyseren op welke gebieden er actie ondernomen moet worden om de arbeidsproductiviteit te verbeteren. In dit artikel delen we een aantal datatechnieken om de arbeidsproductiviteit te analyseren én te verbeteren, waarbij we ons specifiek richten op aannemersbedrijven.

Bron: CBS (2024)

Datatechnieken voor (meer) efficiëntie op de bouwplaats

Het analyseren en monitoren van de arbeidsproductiviteit in de bouwsector is een belangrijk startpunt voor het verbeteren van de bedrijfsefficiëntie en het reduceren van kosten (waaronder faalkosten). Er zijn verschillende datatechnieken die hiervoor kunnen worden ingezet:

  • Voorspellende analyses. Deze techniek gebruikt historische data en geavanceerde algoritmen om toekomstige trends en uitkomsten te voorspellen. Dit helpt aannemers bij het plannen van arbeidsbehoeften, resource-allocatie en het voorspellen van onderhoudsvereisten;
  • Real-time monitoring. Door gebruik te maken van sensoren, IoT-apparaten en andere technologieën, kunnen bouwbedrijven continu gegevens verzamelen over verschillende aspecten van de bouwplaats. Deze gegevens worden in real-time geanalyseerd om inefficiënties te identificeren en direct bij te kunnen sturen;
  • Radiofrequentie-identificatie (RFID). RFID-tags gebruiken elektromagnetische velden om gegevens te verzenden. Door je materieel te voorzien van een RFID-tag met een unieke code, kun je gemakkelijk en nauwkeurig je materieel lokaliseren. Dit voorkomt verlies, optimaliseert de inzet van middelen en verbetert de efficiëntie van medewerkers;
  • Geografische Informatie Systemen (GIS). GIS-technologie wordt gebruikt om geografische data te verzamelen, beheren en analyseren. Dit kan helpen bij het plannen en ontwerpen van bouwprojecten door gedetailleerde informatie te verschaffen over de locatie en omgeving van een bouwplaats. Handig bij de logistieke planning, door het optimaliseren van routes en het minimaliseren van reistijd;
  • Machine learning en AI. Deze technieken gebruiken algoritmen om patronen en trends in data te identificeren. Dit helpt bij het optimaliseren van projectplanning, het voorspellen van uitkomsten, het verbeteren van de veiligheid en het verhogen van de efficiëntie.

Maximaliseer je arbeidsproductiviteit

Door bovenstaande datatechnieken te implementeren kunnen aannemersbedrijven hun arbeidsproductiviteit aanzienlijk verhogen (en daarmee ook hun winstgevendheid vergroten). Hieronder delen we twee voorbeelden ter illustratie:

Voorbeeld 1: Optimalisatie van workflow

Met behulp van sensoren en GIS-technologie krijgen aannemers inzicht in de meest gebruikte routes op de bouwplaats. Neem bijvoorbeeld de looplijnen op steigers. Op basis van gedetecteerde looplijnen kan men de lay-out van de steigers optimaliseren, om de doorstroming van werknemers te verbeteren en knelpunten in werkprocessen aan te pakken.

Voorbeeld 2: Predictive maintenance

Predictive maintenance maakt gebruik van data-analyse en machine learning om de conditie van bouwapparatuur te voorspellen en onderhoudsbehoeften te identificeren, nog vóórdat problemen zich voordoen. Door proactief onderhoud te plannen op basis van dergelijke voorspellingen, minimaliseren aannemers ongeplande stilstand (wat veel tijdrovender is dan geplandestilstand), verlengen ze de levensduur van hun apparatuur én verhogen ze de arbeidsproductiviteit.  

Verhoog je arbeidsproductiviteit met STARC

Heb je niet de juiste expertise en/of mensen in huis om met deze datatechnieken aan de slag te gaan? Onze dataconsultants zijn beschikbaar om je te ondersteunen bij het realiseren en uitrollen van strategieën voor een hogere arbeidsproductiviteit.

Meer weten?

Maak kennis met STARC