Digitalisering van grondstoffengebruik: aannemers in de frontlinie van duurzaam bouwen

Door: STARC op 7 maart 2024 Digitalisering van grondstoffengebruik voor circulair bouwen

In de race naar een circulaire toekomst zet de Nederlandse overheid alles op alles voor een fundamentele verschuiving in de bouw. In het streven naar duurzamer bouwen is het doel om tegen 2030 het gebruik van primaire grondstoffen te halveren. Centraal in deze ambitie staat een andere kijk op grondstoffen, met een focus op hernieuwbaarheid. De impact van bouwwerkzaamheden op het milieu wordt hiermee lager. Deze aanpak wordt ook steeds meer afgedwongen door Europese regelgeving. Het niet-naleven van specifieke duurzaamheidseisen zal op den duur financiële gevolgen hebben, zoals beperkte financiering vanuit banken.

Het is nu aan de gehele keten in de bouw – met aannemers in de frontlinie – om op een efficiëntere wijze gebruik te maken van grondstoffen. De oplossing ligt in digitalisatie.

In dit artikel bespreken we hoe aannemers hun processen rondom grondstoffengebruik en -verwerking kunnen digitaliseren om te voldoen aan de ambitieuze doelstellingen van de overheid.

Digitalisatie voor duurzaamheid en winstgroei

Blockchain-technologie om de herkomst van bouwmaterialen te traceren. 3D-printers voor het maken van (kleine) bouwelementen. Building Information Modeling (BIM) voor het samenbrengen van data over materialen, onderhouds en hergebruikpotentieel. Deze ontwikkelingen klinken misschien nog ver weg, maar niets is minder waar; ze vormen al een integraal onderdeel van de huidige manier van werken.

Dat is ook terug te zien in de cijfers, al is er nog veel ruimte voor verbetering. Binnen de bouwsector integreert 37% van de bedrijven AI momenteel in hun werkprocessen. 28% gebruikt AI-tools specifiek om duurzamer te werken. Dat blijkt uit onderzoek van Autodesk. Deze trend zal de komende jaren alleen maar toenemen. Met name machine learning gaat een grote rol spelen bij het verduurzamen van de bouwsector.

Slimme data- en IT-oplossingen maken het mogelijk om het energieverbruik te optimaliseren, energie-efficiëntere bouwprocessen te ontwikkelen en duurzame materialen te identificeren.

Digitalisatie als drijvende kracht

STARC helpt aannemersbedrijven bij het transformeren van data tot concrete businesskansen en het digitaliseren van processen rondom grondstoffengebruik en -verwerking. Hier zijn enkele manieren waarop wij dit kunnen aanpakken:

  • Blockchain-technologie voor transparantie in de toeleveringsketen. Blockchain biedt transparantie en traceerbaarheid in de toeleveringsketen, waardoor de herkomst, kwaliteit en duurzaamheid van materialen kan worden geverifieerd. Met behulp van slimme contracten en gedecentraliseerde gegevensopslag wordt er gezorgd voor efficiënte en veilige transacties en gegevensbeheer;
  • Predictive analytics voor inkoopbeslissingen. STARC is in staat om met machine learning en predictive analytics grondstofbehoeften te voorspellen op basis van historische gegevens. Dit leidt tot betere inkoopbeslissingen en minder overschotten en/of tekorten;
  • BIM voor demontage en recycling. BIM helpt aannemers bouwwerken te ontwerpen met het oog op demontage en recycling. Zo wordt materiaalhergebruik een stuk eenvoudiger. BIM kan ook worden gekoppeld aan Life Cycle Assessment-tools om de milieueffecten van materialen gedurende hun hele levenscyclus te evalueren.

Ook ondersteunen we aannemers bij het implementeren van digitale systemen voor compliance en rapportage, zodat ze eenvoudig voldoen aan wettelijke vereisten voor grondstoffengebruik. Dit omvat het genereren van rapporten volgens de CSRD-richtlijnen voor indiening bij overheidsinstanties.

Digitalisatie voor optimaal bouwresultaat

De roep om innovatieve digitale benaderingen van grondstoffengebruik en -verwerking groeit. Er wordt van aannemers verwacht dat ze sneller, duurzamer en kostenefficiënter bouwen zonder concessies te doen aan de kwaliteit. STARC zet jouw (bedrijfs)data om in dynamische besluitvorming en helpt je om aan deze eisen te voldoen. Meer weten?

Maak kennis met STARC