Predictive maintenance – verleng de levensduur van je assets 

Door: STARC op 23 januari 2023 levensduur assets gebouwde omgeving

Het onderhoud van assets in de gebouwde omgeving kan sneller, veiliger en voordeliger. Hoe? Door gericht te voorspellen wanneer onderhoud moet plaatsvinden met behulp van data. Predictive maintenance vergroot de betrouwbaarheid van assets doordat defecten vroegtijdig opgespoord en dus voorkomen worden. Zo gaan de assets langer mee, is er minder onverwachte uitval en wordt onnodig preventief onderhoud beperkt. Niet langer worden onderdelen eens in de zoveel tijd nagekeken en vervangen – ook wanneer deze onderdelen nog langer kunnen functioneren – maar doorlopend gemonitord, zodat onderhoud veel gerichter kan plaatsvinden. 

Wat omvat predictive maintenance?

Bij predictive maintenance worden assets continu gemonitord, bijvoorbeeld met sensordata. De data wordt grondig geanalyseerd om patronen te herkennen die op toekomstige defecten kunnen duiden. Met overzichtelijke rapportages en dashboards krijg je inzicht in de status van je assets en vervang of repareer je deze objecten nog voordat deze defect raken.

Predictief onderhoud gaat uit van de actuele toestand van de asset en kijkt onder meer naar de gebruiksintensiteit. De levensduur wordt onder meer voorspeld door het meten van prestaties, trillingen en geluidsniveaus. Ook worden externe factoren meegenomen in de voorspelling, zoals de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. Dankzij deze dataverzamelingstechnieken baseer je onderhoudsbeslissingen op een uitgebreide dataset en wordt de uitkomst nauwkeuriger.

Voorspellend onderhoud kan op vrijwel alle objecten toegepast worden. Desondanks is deze onderhoudsstrategie het meest waardevol voor kritieke objecten waarbij uitval kostbaar is en/of onveilige situaties ontstaan.

De meerwaarde van predictive maintenance ten opzichte van preventief onderhoud

Bij preventief onderhoud worden assets periodiek nagekeken en onderhouden, of dit nu wel of niet noodzakelijk is. Vindt er tussentijds toch een defect plaats? Dan heeft dat vaak grote gevolgen; in sommige gevallen is er sprake van structurele schade waarbij onderdelen compleet vervangen moeten worden of is de veiligheid in het geding. Operationeel oponthoud omdat een onderdeel niet functioneert leidt tot veel hinder en brengt onnodige kosten met zich mee. Wanneer een treinwissel bijvoorbeeld niet functioneert, liggen hele trajecten plat. Dit zorgt voor veel frustratie onder reizigers. Predictive maintenance stelt je in staat assets tijdig te onderhouden en onverwachte storingen te voorkomen.

De belangrijkste voordelen van predictive maintenance 

  • Een langere operationele levensduur. Het doel van voorspellend onderhoud is om onderdelen te repareren of vervangen vlak voordat het einde van de levensduur bereikt is. Dit verlengt de operationele levensduur;
  • Minder onverwachte uitvaltijd. Wanneer een asset ongepland uitvalt, komen processen stil te liggen. Dit is enorm kostbaar. Predictief onderhoud wordt ingezet om dit te voorkomen en tegelijkertijd preventief onderhoud te beperken;
  • Verhoogde productiviteit. Bij predictive maintenance wordt de werking van assets continu gemonitord. Zo gaan onderdelen niet ongemerkt achteruit, blijven ze optimaal presteren en wordt onderhoud tijdig uitgevoerd;
  • Verhoogde veiligheid. Defecten veroorzaken onveilige situaties. Met predictive maintenance zet je slimme technologie in om storingen vroegtijdig te detecteren voor veilig en optimaal gebruik.

Hoe begin ik met predictive maintenance?

Niet de specialist in huis om met predictive maintenance te starten? De consultants van STARC helpen je graag met het ontwikkelen, inrichten en onderhouden van datasystemen. Ben je benieuwd wat we voor je kunnen betekenen ten aanzien van voorspellend onderhoud? We gaan er graag over met je in gesprek!

Maak kennis met STARC