Christiaan van Kouwen – STARC-founder

Christiaans vader, die net als veel andere Van Kouwens het ambacht van timmerman bekleedde en later opklom naar bedrijfsleider, nam hem al op jonge leeftijd mee naar de werkplaats. Met tot de verbeelding sprekende projecten op zijn naam, waaronder de trap van de Fata Morgana in de Efteling, was het voor de jongste drager van het familiewapen snel duidelijk: ook hij wilde iets iconisch realiseren in de bouw dat alle verwachtingen zou overtreffen. Dat werd STARC.

Samen successen boeken

Een van Christiaans grootste persoonlijke ambities voor STARC is om een kwaliteitsstempel te drukken op alles wat het bedrijf neerzet voor medewerkers en klanten. “In gesprekken met opdrachtgevers horen we dat we een fris geluid uitdragen. Ook sollicitanten geven dat aan. Men staat open voor onze werkwijze, die uitgaat van co-creatie en samen successen boeken.”

Meer werk verzetten met minder mensen

Het zijn diezelfde gesprekken met klanten die hem sterken in het besef dat de bouwsector nog een lange weg te gaan geeft. “Veel bouwbedrijven zijn gefocust op het aannemen van nieuwe mensen, niet op het efficiënter inrichten van werk. Het gevoel leeft dat er aldoor mensen nodig zijn om de groei bij te kunnen benen. Maar het ene hoeft het andere niet uit te sluiten. Met slimme datatoepassingen kan er meer werk worden verzet met minder mensen. De gemakkelijkste manier om geld te verdienen en winstgevender te worden, is door minder te verliezen. Daar zit de crux!”

Lees hier een uitgebreid interview met Christiaan.

Marc van den Boogaard – STARC-founder

Marc

In de rol van consultant, business analist, projectmanager en salesmanager heeft Marc voor verschillende grote bouwbedrijven gewerkt, waar hij zich specialiseerde in het leggen van dataverbanden in de gebouwde omgeving. Gaandeweg lonkte ook het ondernemerschap: een droom die in vervulling kon gaan toen Christiaan van Kouwen, met wie hij eerder fijn had samengewerkt, hem benaderde om op de STARC-trein te stappen. Marc: “We zijn ons partnerschap aangegaan als gezamenlijk leer- en groeitraject. Die filosofie vormt ook nu de basis van iedereen die STARC komt versterken en onze relatie met klanten.”

Meepraten over de inhoud

“STARC positioneert zichzelf als datapartner voor de gebouwde omgeving die de business van opdrachtgevers en alle onderliggende processen begrijpt. Dat kan alleen door data uit de abstracte sfeer te halen. Met STARC laten we zien waar het kostenbesparingspotentieel van data ligt, maken we inzichtelijk hoe data zich verhoudt tot de gebruikte assets en vergroten we zo de adoptiebereidheid. We praten mee over de inhoud. Over slimmer bouwen, het reduceren van incidenten, het verlagen van de uitstoot, dat soort zaken. Met andere woorden: over hoe we Nederland veiliger, beter en leefbaarder kunnen maken.”

Lees hier een uitgebreid interview met Marc.

Iris Scholten – Data Analist

Iris is een positief ingestelde en prestatiegerichte professional die als PhD in Psycholinguïstiek furore heeft gemaakt in verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Ze is een echte aanpakker en bouwt graag de brug tussen de techniek en de data die voorhanden is. Het doorgronden van data is wel aan haar besteed! Met haar scherpe blik voorziet ze in de implementatie van intelligente datagedreven oplossingen voor onze opdrachtgevers.

Maatschappelijke impact realiseren

Iris ziet binnen STARC alle ruimte om te pionieren en omschrijft haar komst als een mooi avontuur. “STARC bedient verschillende opdrachtgevers die een link hebben met de maatschappij. Het is waardevol om resultaat te zien van werk, helemaal wetende dat de samenleving erop vooruitgaat.”

Duurzaam en doordacht te werk gaan vormt een speerpunt voor Iris. Op de vraag of Iris een specifiek voorkeursdomein heeft, is ze minder stellig. “Mijn interessegebied is heel breed. Voor alle domeinen zie ik wel mogelijkheden om met behulp van slimme data nieuwe verbanden te leggen die onze klanten vooruithelpen.”

Expertisegebieden

 • Domeinen: psychologie, maatschappij, research, linguïstiek en civiele infra.
 • Programmeertalen, software, frameworks: Python, Java, R, SQL, Tableau, Excel, SPSS, Scrum.
 • Data-expertises: data inwinning en conversie, statistiek en regressie analyse, machine learning, patroonanalyse, data translating.

Erwin van den Berg – Data Scientist/Analist

GIS-specialist Erwin van den Berg weet als geen ander zijn weg te vinden in de complexe wereld van (geo)data. Erwin is vanuit de technische kant (civiele techniek) de datakant ingerold (geo-informatie). Hij weet hierdoor goed de brug te slaan tussen data en de praktische problematiek bij opdrachtgevers.

Waarde creëren uit geodata

Dat GIS zijn grote passie is heeft alles te maken met het dynamische karakter ervan. Erwin: “Data is bij GIS niet het doel, maar het middel; het grenst altijd aan een domein. Samenwerken met domeinexperts is dan ook essentieel om tot de gewenste oplossing te komen en waarde te creëren uit geodata. Dat maakt het een interessant werkveld!”

Duiding geven met overzichtelijke kaarten

Het visualiseren van data in kaarten geeft Erwin veel voldoening. “Je kunt je technische vaardigheden goed kwijt bij het inrichten van kaarten en de onderliggende automatiseringsprocessen. Door in het proces kritische vragen te stellen richting opdrachtgevers en daar analyses op los te laten, creëren we kaarten die overzichtelijk en gemakkelijk te begrijpen zijn voor stakeholders.”

Expertisegebieden

 • Domeinen: infrastructuur, kunstwerken, water.
 • Programmeertalen, software, frameworks: ArcGIS, Python, Azure Cloud, R, QGIS, Git, Javascript, DevOps, AutoCAD, MS-Projects, MicroFEM, SOBEK suite.
 • Data-expertises: assetmanagement, data engineering, geodata toepassingen, GIS.

Glenn Viveen – Data Scientist/Analist

Glenn is een echte doorpakker! Dat hij zijn werkzame bestaan startte als onderwijsassistent en ook nu nog als debatcoach actief is, geeft goed zijn drive weer. Hij wint graag de interesse van zijn toehoorder(s) met een heldere uitleg van complexe zaken.

Ster(k) in het leggen van dataverbanden

Ook zijn bacheloropleidingen in Natuur- en Sterrenkunde, Scheikunde en Computer Sciences kennen een opvallende gelijkenis met zijn duo-rol bij STARC als Data Analist/Scientist. Namelijk: het doorgronden van processen die zich aan het blote oog onttrekken en daartussen toch verbanden kunnen leggen.

Data tot leven brengen met treffende visualisaties

Met gemak maakt Glenn krachtige analyses op ongestructureerde en complexe data. Hij presenteert deze vervolgens met treffende visualisaties aan klanten. Glenn: “In de gebouwde omgeving wordt er al ontzettend veel data verzameld. Toch wordt er in de meeste gevallen maar beperkt op geageerd, om de eenvoudige reden dat de beslissers binnen bouworganisaties vaak niet weten waar deze data voor staat. Met dashboards en andere visualisaties breng ik hun data tot leven.”

Expertisegebieden

 • Domeinen: natuurkunde, scheikunde, accelerated computing, spoor, tunnels, openbare ruimte.
 • Programmeertalen, software, frameworks: Python, Java, HTML, CSS, C#, HLSL, R, Scrum.
 • Data-expertises: data inwinning en conversie, data visualisatie, statistiek en regressie analyse, machine learning, patroon analyse, data translating.

Jimmy Gijsel – Data Analist

Zeg je Jimmy, dan zeg je machine learning, Python, Java, Business Process Modelling en een hoop andere datagerelateerde expertisegebieden. Jimmy voelt zich als een vis in het water in de complexe omgeving van IT waar hij zijn wiskundeknobbel kwijt kan.

Opdrachtgevers laten profiteren van slimme data-analyses

De combinatie van data en de gebouwde omgeving vindt Jimmy een interessante. “Voor veel bouwondernemingen is data te abstract, dus wordt er nog weinig mee gedaan. STARC is een van de weinigen en eersten die zich met dit thema bezighoudt. Dat spreekt me erg aan, want ik geloof ook dat daar kansen liggen.” Wat Jimmy neer wil zetten? “Dat klanten op de korte én lange termijn profiteren van slimme data-analyses en de nieuwe inzichten die daaruit voortkomen.”

Expertisegebieden

 • Domeinen: Computational Intelligence, revenue management, civiele infra, bruggen, spoor en ondergrondse infra.
 • Programmeertalen, software, frameworks: Python, Java, R.
 • Data-expertises: data inwinning en conversie, statistiek en regressie analyse, machine learning, BPM, data inwinning en ontsluiting, research business analytics, root cause analyse, proces mapping.

Boudewijn van Marwijk – Data Scientist/Analist

Verbanden leggen tussen grote hoeveelheden data, een programmeer-CV waar je u tegen zegt en een diepgewortelde ondernemersgeest: dat is – in het kort – Boudewijn van Marwijk.

Complexe data doorgronden

Met zijn sterke analytisch vermogen, cijfermatig inzicht en technische knowhow creëert Boudewijn waarde uit data. Hij doorgrondt de complexiteit van data als geen ander en weet zijn bevindingen in begrijpelijke taal uit te leggen aan klanten. Zo helpt hij hen nog krachtiger neer te zetten als datagedreven organisatie.

Software-ontwikkeling voor klanten

Zolang Boudewijn zich maar met techniek kan bezighouden, komt de ideeënstroom naar eigen zeggen vanzelf op gang. “Het is geweldig om software tools te ontwikkelen die bouwprocessen bij klanten stroomlijnen. Je ideeën tot leven zien komen geeft veel voldoening. Mooi om dit toe te passen voor de verschillende domeinen waarbinnen STARC actief is!”

Expertisegebieden

 • Programmeertalen, software, frameworks: Python, Flask, Django, JavaScript, React, Vue, Restful API’s, Leaflet, Adobe Creative Cloud, MS Office, Windows OS, Ubuntu OS.
 • Data-expertises: data science.

Jacques Stuart – Business Analist

‘Ervaren rot’ Jacques is bekend met diverse technologieën, waaronder Digital Twins en GIS-toepassingen. Ook zijn domeinkennis is zeer uitgebreid te noemen met kennis over energienetwerken, tunnels, (ondergrondse) infra, spoor en nog veel meer.

Vooruitgang realiseren met behulp van data

Jacques: “STARC is een vooruitstrevende dataclub met een goed verhaal. De manier waarop STARC projecten in de gebouwde omgeving ondersteunt en aanstuurt, zie je eigenlijk nergens. Ik beschouw het als een prachtige uitdaging om met mijn kennis en kunde klanten bij te staan met betrekking tot actuele datavraagstukken.”

Als team successen boeken

Jacques is in staat om voortvarend situaties en processen te doorgronden, verbeteringen aan te dragen en vervolgens te implementeren. Hij ziet het als zijn persoonlijke missie om de onderlinge verbondenheid te vergroten. Jacques: “Ik denk graag mee met de behoeften en uitgangspunten van de klant. Niet alleen door met rapporten en goed advies het verschil te maken, maar ook door andere disciplines bij de casus te betrekken. Als team successen boeken en van opdrachtgevers horen ‘die club moet je hebben’ is het mooiste compliment wat je maar kunt krijgen.”

Expertisegebieden

 • Domeinen: boven- en ondergrondse infra, bodem, energienetwerk.
 • Data-expertises: asset management, basisregistraties (BAG), Geo Informatie Systemen (GIS), Geodata, Digital Twin toepassingen, Data inwinning en conversie.

Nouaman Azaaj – Data Analist

Nouamans sterke statistische vaardigheden en achtergrond in data science en analyse stellen hem in staat dataverbanden te vinden en complexe datapuzzels op te lossen.

Volop kansen voor datagedreven werken

Nouaman omschrijft de keten van de gebouwde omgeving als een complex en interessant werkveld waar nog volop kansen liggen voor datagedreven werken. “Het feit dat de Big Four nog weinig zeggen over de potentie van data voor de gebouwde omgeving, laat zien wat voor pioniersrol STARC eigenlijk bekleedt.” Hij voegt daar lachend aan toe “dat het op deze manier niet lang meer duurt totdat STARC tot de Big Five gaat behoren”.

Expertisegebieden

 • Programmeertalen, software, frameworks: Python, R, Scrum en Agile.
 • Data-expertises: regressie analyse, clustering analyses, tijd serie modellen, asymptotische analyses en software asset management.

Jelle Dijkstra – Software Developer

Zeg je softwareontwikkeling, dan zeg je Jelle Dijkstra. PHP, SQL, Angular (JavaScript), Git, Golang, Bash, Python, Linux (Ubuntu), Docker, Azure DevOps; de lijst met tools en technieken die de geboren Leidenaar beheerst, is op zijn zachtst gezegd imposant te noemen.

Van toegevoegde waarde

Jelle is erg te spreken over zijn periode bij STARC. “Ze kijken waar je potentie ligt en waar je in je kracht zit. Dat is een fijn vooruitzicht.” Jelle’s kennis en expertise spelen een sleutelrol bij het opzetten van datavisualisaties en het opschonen en herinrichten van databases. Hij haalt veel energie uit het bruikbaar maken van ruwe data. Processen verbeteren en versnellen met behulp van data – dat is hoe je Jelle’s kracht het beste kunt duiden. Het liefst doet hij dat in de logistiek, wat hem betreft het interessantste domein.  

Expertisegebieden

 • Programmeertalen, software, frameworks: PHP, SQL, Angular (JavaScript), Git, Golang, Bash, Python, Linux (Ubuntu), Docker, Azure DevOps;
 • Data-expertises: databases inrichten, API’s ontwikkelen, API-koppelingen maken en app building.