“Alle seinen staan op groen voor datagedreven werken”

Door: STARC op 1 februari 2024 Marc van den Boogaard STARC

STARC-founder Marc over ontwikkelingen in de bouw

Tegen de achtergrond van een sector die te maken heeft met diverse crises, heeft STARC een evolutie in gang gezet die de keten van de bouw niet meer kan negeren. In dit laatste deel van ons tweeluik vertelt Marc van den Boogaard, een van de drijvende krachten achter STARC, waarom wat hem betreft alle seinen op groen staan voor datagedreven werken in de bouw. “Dan moet de kijk op data wel systematisch veranderen. Aan ons om dat beeld bij te stellen.”

“Elke stap met data brengt ons dichter bij een industrie die zijn volle potentieel benut.” – Marc van den Boogaard

Grootste datapotentieel voor onderhoud en renovatie

Marc windt er geen doekjes om: de curve voor organisaties om met data aan de slag te gaan is over de gehele linie vlakker dan hij hoopt. Nieuwbouwtrajecten hebben hier het meest onder te lijden. De stikstofcrisis en het energienet dat nagenoeg uit zijn voegen barst, houden de sector in hun greep. “Omdat projecten vertraging oplopen, lijkt het pad naar vernieuwing meer op snelwandelen dan op een sprint.” De focus en dus ook de investeringen die ermee gepaard gaan, worden door de crises nu verlegd naar onderhoud en renovatie van bestaande infrastructuur en woningen.

Die laatste ontwikkeling stemt Marc hoopvol, want hij ziet voor data veel potentie weggelegd in de onderhouds- en renovatiesfeer. Bijvoorbeeld op het gebied van datagedreven assetmanagement, waarin de meerwaarde van data heel concreet tot uiting komt. “Op basis van grondige analyses van meetgegevens kunnen we patronen ontdekken die op toekomstige defecten duiden. Door deze signalen te vatten in overzichtelijke dashboards halen we data uit de abstractiesfeer.”

Data is meer dan een IT-vraagstuk

In het licht van deze ontwikkelingen prijst Marc recente overheidsinitiatieven zoals het BIM Loket en digiGO, die bijdragen aan meer databewustzijn. Aan de doelen van digiGO heeft STARC zich volledig gecommitteerd. “We zien dat het momentum op gang komt, maar we moeten nog wel wat hobbels over. We stuiten vaak nog op een mentaliteit van ‘waarom veranderen als het goed gaat?’. Die houding verschuift direct wanneer we benchmarks laten zien van wat je met datagedreven werken nog meer kan bereiken.”

Marc heeft daar wel een verklaring voor. “Bij de meeste organisaties wordt data vooral gezien als IT-aangelegenheid. In de aannemerij als overhead.” Een denkfout, vindt Marc. “Je kunt met data heel veel barrières slechten. Door data niet als ballast te zien, maar als een springplank naar efficiëntie, innovatie en succes, gaan alle seinen op groen.” Voor verschillende klanten, waaronder CROW en ProRail, heeft STARC aantoonbaar gemaakt dat data faciliteert. “Wanneer je data verrijkt, of daar op een bepaalde manier invulling aan geeft, kunnen processen zoveel efficiënter worden ingericht en kan de werkdruk structureel worden verlaagd.”

Processen draaiende houden met data

Dat is hard nodig, aldus Marc, terwijl hij een veelvoorkomende valkuil signaleert. “Er wordt te veel geleund op ervaring. We zien vaak genoeg dat grote bedrijven maar één dataspecialist in huis hebben, bijvoorbeeld op het Geo-ICT domein. Valt die persoon weg, dan komen hele processen tot stilstand. Zo’n extreme afhankelijkheid vormt een bedrijfsrisico”, wijst hij op de noodzaak voor een breed gedragen datavaardigheid binnen bedrijven.” Via verschillende verandermanagementinitiatieven, zoals de onlangs gelanceerde interactieve workshop uit de STARC Strong Toolkit, maakt STARC zich hard voor deze boodschap.

Samen kundig groeien

Met die breed gedragen datavaardigheden zit het binnen STARC wel goed. Terugkijkend op 2023 spreekt Marc met een gevoel van voldoening. “Het was het jaar waarin alles op zijn plek viel. We hebben de deuren geopend naar meer datagedreven werken.” Dat heeft ook zijn weerslag op het team, waar Marc enorm trots op is. “Onze teamleden zijn met recht dé bouwstenen van STARC te noemen. Dankzij hen hebben we dit jaar groei kunnen realiseren. Niet alleen in teamomvang, maar ook in de impact die we hebben gemaakt bij onze opdrachtgevers en op het vlak van persoonlijke ontwikkeling.”

Samen kundig groeien blijft ook voor 2024 het missie statement. Marc nodigt bedrijven uit om samen met STARC de volgende stap te zetten naar een beter geïnformeerde, efficiënte en innovatieve toekomst. “Laat je verrassen door de vele schatten die er verborgen liggen. Wij helpen je ze opgraven.”

Voor die schatzoekers ziet hij een rol weggelegd voor zijn team. Zijn teamleden zijn niet alleen consultants, maar vooral partners in verandering, die begrijpen wat er speelt bij opdrachtgevers. “Buiten hun specialisme vertolken onze dataspecialisten allemaal een dubbelrol. Data science is bijvoorbeeld als een breinaald verweven met data analyse. Deze multidisciplinaire focus zorgt ervoor dat we vanuit verschillende invalshoeken de potentie van data belichten en steeds meer draagvlak creëren voor datagedreven werken.”

Bouwen aan de toekomst van Nederland

De rol die Marc voor zichzelf ziet weggelegd in de komende jaren? “Het vinden van nieuwe bouwstenen voor STARC.” Zijn stip op de horizon? “Het aansturen van een team van business developers. “Op basis van de behoeften uit de markt kunnen er prima nog vier Marcs bij”, eindigt hij lachend.

Dit artikel maakt deel uit van een tweeluik. Eerder verscheen een diepte-interview met Marcs compagnon Christiaan van Kouwen. Dat interview lees je hier.