CROW x STARC

Voor CROW ontwikkelde STARC, allround data-expert voor de gebouwde omgeving, een tool voor intern gebruik, waarmee het mogelijk is om de grote hoeveelheid RAW-bestekken waaruit het CROW en (indirect) zijn gebruikers willen putten, versneld te analyseren. De ruwe RAW-data legde het fundament voor een volledig datagedreven informatievoorziening.

Meer over dit project

Locatie

Ede, Utrecht

Tijdsduur

2023 – heden

Opdrachtgever

CROW

Behaalde resultaten

De door STARC ontwikkelde tooling vormt een solide basis voor het versnellen en bestendigen van de RAW-systematiek.

Inzicht in de met de RAW-systematiek gemaakte duurzaamheidsimpact
Versnelling van het RAW-werkgroepwerk
Versneld vinden van de juiste specialistische werkgroepleden

Over dit project

Met kennisvergaring en -verspreiding ondersteunt kennisinstituut CROW decentrale overheden en andere organisaties in Nederland die zich bezighouden met de infrastructuur en de openbare ruimte. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de RAW-systematiek, wat staat voor Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw. RAW geldt als kader voor het maken en uniform vastleggen van afspraken in bouwcontracten.

RAW omvat een stelsel van juridische, administratieve en technische voorschriften voor het samenstellen van contracten en creëert op die manier meer uniformiteit in de bestekken van opdrachtgevers. De systematiek kent op moment van schrijven 38 hoofdstukken. De systematiek is continu in beweging. Per hoofdstuk dat wordt herzien komt er een werkgroep samen, bestaande uit experts in verschillende lagen van de gebouwde omgeving, waaronder overheden, ingenieursbureaus en aannemers, om de hoofdstukken gedurende iteratieve processen verder aan te scherpen.

Tooling van STARC versnelt analyse van RAW-bestekken

CROW heeft een apart RAW-team dat voortdurend de wensen en behoeften van RAW-gebruikers peilt om de informatievoorziening daar naadloos op aan te laten sluiten. Voor dit doel ontwikkelde STARC, allround data-expert voor de gebouwde omgeving, een tool voor intern gebruik. Met deze tooling is het mogelijk om de grote hoeveelheid RAW-bestekken waaruit het CROW en (indirect) zijn gebruikers willen putten, versneld te analyseren.

Over de ontwikkelde tooling

CROW beheert de RAW-systematiek, inventariseert onder gebruikers welke informatie nog mist, een update nodig heeft of uitgebreid moet worden en springt daar vervolgens op in. In dit proces wordt ervoor gezorgd dat partijen die deze contractsystematiek gebruiken de laatste stand van zaken op het gebied van RAW ter beschikking hebben. De werkgroepen spelen daar een leidende rol in. Zij hebben ervaring vanuit de dagelijkse praktijk en weten waar de informatiebehoefte van de gebruikers van de systematiek zit. Deze inzichten gebruikt CROW als leidraad bij het inrichten van de informatievoorziening en maakt beter prioriteren van tijd en middelen mogelijk.

Nieuwe tooling noodzakelijk

Zo’n informatievoorziening valt of staat bij goede tooling voor het analyseren van RAW-bestekken. Vanwege legacy liep CROW tegen een denkbeeldige muur op en werd het voeren van kwalitatieve analyses bemoeilijkt, ook omdat het draagvlak was weggeëbd. Daarop is besloten om met STARC een Proof of Concept te doen. In een pressure cooker omgeving bevestigde STARC veel waardevolle inzichten uit de bulk met data te kunnen halen. In acht weken tijd is een praktische tool opgezet die het mogelijk maakt om grote hoeveelheden bestekken te analyseren. Deze ontwikkelingen zijn enthousiast door CROW ontvangen. Dit is een positief signaal vanuit CROW en weerspiegelt hoe STARC draagvlak wist te creëren voor de implementatie van de tooling.

CROW aan het woord

“Het vervult ons van trots om te zien hoe deze slimme, gezamenlijke aanpak ruwe data tot leven heeft gebracht. De gehele keten in de gebouwde omgeving profiteert van nieuwe inzichten. Niet alleen de decentrale overheden, maar ook aannemers, ingenieursbureaus, directievoerders en andere stakeholders.”

Saïd Bouzidi, Senior IT Business Analyst

STARC CROW

Het resultaat van onze samenwerking

De door STARC ontwikkelde tooling vormt een solide basis voor het versnellen en bestendigen van de RAW-systematiek en zorgt voor…

  • … inzicht in de met de RAW-systematiek gemaakte duurzaamheidsimpact. In de database van CROW is een schat aan data met betrekking tot oppervlakken, volumes en tonnages aan binnen RAW-werken toegepaste materialen te vinden. Denk hierbij aan het ‘laagwaardig’ toepassen van betongranulaat als funderingsmateriaal en de toegepaste hoeveelheden innovatieve asfaltproducten die via het Asfaltkwaliteitsloket zijn gevalideerd. Trends en ontwikkelingen kunnen aantoonbaar worden gemaakt;
  • … verlichting van de CROW-helpdesk. De helpdesk wordt veel benaderd voor juridische en contractuele vraagstukken. Met behulp van de tool kan de helpdesk relevante contracten snel en eenvoudig tevoorschijn halen;
  • … inzicht in de mate waarin bepaalde onderdelen van de RAW-systematiek wel of niet worden gebruikt. Dit inzicht kan bijdragen aan het maken van de juiste keuzes voor wat betreft het gericht herzien van onderdelen van de RAW-systematiek. De hernieuwde inzichten kunnen ook worden gebruikt voor het aanscherpen van de informatievoorziening daaromtrent via raw.nl, gebruikersbijeenkomsten en cursussen;
  • … een versnelling van het RAW-werkgroepwerk. Binnen werkgroepen wordt regelmatig gezocht naar goede praktijkvoorbeelden van afwijkende contractteksten met een grotere praktische toepasbaarheid dan de huidige gestandaardiseerde teksten. Door het invoeren van de juiste zoektermen in de database komen exact die bestekken naar voren die handvatten kunnen bieden voor de RAW-werkgroepleden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘MKI’, ‘emissieloos’, ‘infiltrerend’, ‘waterbergend’, et cetera. Als er een trend waarneembaar is in afwijkende contractteksten en de ervaringen hiermee gericht kunnen worden uitgevraagd, kan deze als input dienen voor het herzien van (deel)hoofdstuk(ken) van de RAW-systematiek;
  • … het (versneld) vinden van de juiste specialistische werkgroepleden en het verbeteren van de kwaliteit van RAW-werkgroepen. De analysetool kan inzicht bieden in welke specifieke ingenieurs bestekken schrijven dan wel werken aanbesteden in de diverse nichemarkten. Door de gegevens uit de afdrachtenadministratie te koppelen aan de gegevens uit de registratiemodule wordt ook inzichtelijk welke aannemers de specifieke werken uitvoeren. Dit maakt het gericht zoeken naar de juiste werkgroepleden vele malen eenvoudiger. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot kwalitatief betere werkgroepen die breder gedragen teksten opleveren.

Door RAW-analyses toe te voegen aan de applicatie, ondersteunt de tooling van STARC gebruikers optimaal bij hun bouwambities en -werkzaamheden.

Waar wij trots op zijn

“Dankzij de tooling is op landelijk niveau inzichtelijk wat er gebeurt in de bouwsector en wat er wordt aanbesteed. Gezien de complexiteit van RAW en de bijbehorende datastructuur is dat best bijzonder te noemen. Zeker gezien de snelheid waarmee de tooling is opgeleverd.”

– Marc van den Boogaard, founder STARC

Wat kan STARC voor jouw organisatie betekenen?

Bij STARC geloven we in het nemen van beslissingen op basis van feiten en trends. We verrijken het domein van de gebouwde omgeving met cijfers en statistieken, opdat partners en opdrachtgevers datagedreven en onderbouwde beslissingen maken en excelleren in wat zij doen. Aan de hand van een Business Impact Analyse kunnen we de voordelen van datagedreven werken voor jouw organisatie in kaart brengen. De gemiddelde algemene kostenreductie van datagedreven werken over de gehele life-cyclus is 16%.

Direct impact ervaren? Naast een Business Impact Analyse kunnen we tegelijk aan de gang met een data quick-win. Met onze STARC-toolkit kunnen we binnen 3 uur een iteratie doen, waarna je meteen een data quick-win kunt ervaren. Met als doel om direct de voordelen van een datagedreven oplossing te merken.

Vragen?

Neem contact op met

Marc van den Boogaard
E: m.vandenboogaard@starc.nl
T: 0625275185

Bel mij terug Wil je graag dat wij contact met jou opnemen? Laat dan hier je gegevens achter.

Bel mij terug

"*" geeft vereiste velden aan

Onze diensten

Vooruitgang door slimme data-omgang. Dat is wat ons STARC maakt.

Data consultancy

Organisaties in de gebouwde omgeving vertrouwen vaker op data om goed geïnformeerd beslissingen te kunnen nemen, bijvoorbeeld om nieuwe businesskansen te definiëren of efficiëntere manieren van werken te vinden. Kortom, om de grootst mogelijke impact te realiseren. STARC helpt met het creëren van dataperspectief. Benieuwd naar onze aanpak?
Meer informatie

Capaciteit

Data helpt organisaties om in beweging te blijven. De kansen om met data vooruit te kijken, realtime afwijkingen te detecteren en geautomatiseerd beslissingen te nemen. zijn eindeloos. STARC levert de capaciteit die nodig is om vooruit te gaan en je nieuwe sturingsinformatie helpt opdoen. Benieuwd naar onze aanpak?
Meer informatie