Krijg inzicht in je bouwprojecten met systems engineering

Door: STARC op 29 maart 2023 Systems engineering

Iedere stakeholder kijkt vanuit zijn eigen perspectief naar een bouwproject. Zo kijkt een architect anders naar een gebouw dan een opdrachtgever of beheerder. Hoe je ervoor zorgt dat alle partijen op één lijn zitten, zodat er geen vertragingen ontstaan? Met systems engineering realiseer je complexe projecten op een gestructureerde manier en met aandacht voor de stakeholders. Hierbij wordt er niet alleen gekeken naar technische oplossingen, maar ook naar het efficiënt inrichten van processen en transparante communicatie tussen verschillende bouwdisciplines. Het resultaat: een effectief en transparant bouwproces, duidelijk gespecificeerde klantvragen, versnelde aanbestedingstrajecten en inzicht in de risico’s.

Complexe projecten vertalen naar beheersbare onderdelen

Systems engineering wordt vooral ingezet voor complexe projecten zoals het bouwen van bruggen, sluizen en tunnels. Bij deze methode wordt het bouwproject op een gestructureerde wijze ontleed om raakvlakken op elkaar af te stemmen en data en informatie effectief vast te leggen. Op deze manier worden grote en complexe projecten vertaald naar beheersbare onderdelen. De kernelementen van systems engineering zijn:

1.  De klantvraag specificeren

Bij systems engineering staat de klantvraag centraal. Het project wordt opgedeeld in beheersbare onderdelen om inzicht te krijgen in de stakeholders van het project. Dit is noodzakelijk om tot een gedragen en integrale oplossing te komen. 

Systems engineering is gebaseerd op de aantoonbaarheid van het succes van het bouwproject. Dit begint met het opnemen van de eisen van de stakeholders in een eisenset. Door deze aanpak zijn de eisen bekend bij alle betrokkenen en hebben alle partijen dezelfde verwachtingen. Om deze reden wordt systems engineering ook ingezet bij strategisch omgevingsmanagement.

2. Ontwerpen, realiseren en beheren

Systems engineering helpt je ontwerpfouten, storingen en risico’s binnen een project te voorkomen. Door regelmatig documentatiemomenten in te plannen krijg je inzicht in alle stadia van het ontwerp en de realisatie. Eventuele problemen worden zodoende vroegtijdig opgespoord en opgelost. 

Door het systems engineering proces goed in te richten kun je aantoonbaar aan de eisen voldoen en reduceer je faalkosten.

3. Verifiëren en valideren

Verificatie wordt als controlemiddel ingezet om aan te tonen dat het project aan alle randvoorwaarden voldoet en blijft voldoen. De argumenten en gemaakte keuzes met betrekking tot het project worden met systems engineering continu en gestructureerd vastgelegd. Zo blijft het tijdens en na afloop van het project duidelijk op welke basis beslissingen zijn genomen.

Grip op complexe projecten met systems engineering

Systems engineering maakt projecten inzichtelijk, transparant en effectiever. Heb je niet de specialist(en) in huis om systems engineering te implementeren? De consultants van STARC ondersteunen je graag met het ontwikkelen, inrichten en onderhouden van datasystemen hiervoor. Ben je benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? We gaan er graag over met je in gesprek!

Maak kennis met STARC