Resultaatgericht bouwen met strategisch omgevingsmanagement

Door: STARC op 27 februari 2023 Construction

Bouw- en infraprojecten hebben veel impact op de directe omgeving. Zo kan het bouwen gepaard gaan met overlast: wegafzettingen, bouwhekken, luide machines en uitzichtbelemmeringen. Dit kan ertoe leiden dat omwonenden, milieuorganisaties en andere betrokkenen aan de bel trekken of bezwaren indienen. Wanneer de belangen van de stakeholders in het bouwproces ver uit elkaar liggen, ontstaan er vaak flinke vertragingen in het bouwproject. Strategisch omgevingsmanagement helpt je om op een gestructureerde manier conflicten op te lossen of te voorkomen door duurzame relaties met belanghebbenden op te bouwen.

Duurzame relaties opbouwen

Eén van de belangrijkste oorzaken van vertragingen komt door onvoldoende communicatie met stakeholders. Met strategisch omgevingsmanagement creëer je vertrouwen vanuit de omgeving door duurzame relaties op te bouwen die gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid, betrouwbaarheid en gezamenlijke doelen. Zo wordt er in een vroeg stadium draagvlak gecreëerd wat resulteert in een fijne samenwerking en een soepel verloop van het bouwproject. 

Deze win-win situatie leidt tot een gedragen oplossing op zowel maatschappelijk als bestuurlijk niveau waarbij alle betrokken partijen elkaars belangen begrijpen. Zeker met de invoering van de nieuwe Omgevingswet gaat strategisch omgevingsmanagement een steeds grotere rol spelen in de bouwsector. 

Strategisch omgevingsmanagement met systems engineering

Door de omvang van strategisch omgevingsmanagement is een centrale informatievoorziening gewenst. Systems engineering maakt het bouwproces transparanter en bevordert de integrale samenwerking tussen verschillende stakeholders. Hieronder benoemen we de voornaamste onderdelen van systems engineering en de voordelen die daarvan uitgaan voor omgevingsmanagement: 

  • Belanghebbenden in kaart brengen. Welke partijen zijn er betrokken? Hoe zijn ze betrokken? En met welke partijen moeten er goede afspraken gemaakt worden? Met systems engineering breng je gemakkelijk alle stakeholders in kaart;
  • Bouwprojecten structureel ontleden. Door middel van systems engineering wordt het bouwproject op een gestructureerde wijze ontleed om raakvlakken in het proces op elkaar af te stemmen. Dit resulteert in een overzicht van de belangen van de stakeholders;
  • Eisenset vaststellen. Aan de hand van systems engineering kunnen eisen en wensen van de belanghebbenden uit de omgeving worden opgenomen in een eisenset. Zo is het voor alle stakeholders duidelijk wat deze eisen en wensen zijn en hebben alle partijen dezelfde verwachtingen; 
  • Beslissingen vastleggen. Voor opdrachtgevers is het noodzakelijk om aan te tonen dat ze aan alle randvoorwaarden voldoen. Met systems engineering worden bevindingen en argumenten op een gestructureerde manier vastgelegd. Zo blijft ook na het afronden van het bouwproject duidelijk op welke basis beslissingen zijn genomen.

Alle neuzen dezelfde kant op met strategisch omgevingsmanagement

Een open gesprek met alle stakeholders over de belangen en bezwaren helpt je goed te anticiperen op eventuele weerstand. Kun je hulp gebruiken om alle stakeholders in kaart te brengen en alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen? De consultants van STARC ondersteunen je graag met uiteenlopende vraagstukken over digitale gegevens en systemen. Ben je benieuwd wat we voor je kunnen betekenen op het gebied van strategisch omgevingsmanagement? Neem contact met ons op via onderstaande button.

Maak kennis met STARC