Dataveiligheid in de bouw – tips voor veilig werken met data

Door: STARC op 2 januari 2024 dataveiligheid

Datagestuurd werken biedt de bouwsector talloze voordelen. Enkele voorbeelden? Efficiëntere besluitvorming, kostenreducties en verbeterde samenwerking. En dat is nog maar het begin. Maar deze digitale transformatie brengt ook risico’s en uitdagingen met zich mee. Met name op het gebied van dataveiligheid. Het voorkomen van datalekken en inbreuken op intellectueel eigendom vergt een bewuste omgang met data. Data betreft immers bedrijfsgevoelige informatie. In veel gevallen omvat het persoonlijke gegevens van werknemers, je bedrijfsvoering en klanten. In dit artikel gaan we dieper in op het belang van dataveiligheid. Daarnaast delen we tips om je data optimaal te beveiligen.

Het belang van dataveiligheid

Datagestuurd werken brengt naast voordelen ook verschillende uitdagingen met zich mee. Met stip op één? Datalekken. Ofwel: het onbedoeld terechtkomen van gevoelige informatie bij onbevoegde partijen. Denk aan bouwtekeningen, klantgegevens, financiële informatie en bedrijfsstrategieën. Organisaties in de gebouwde omgeving werken vaak met enorme hoeveelheden data. Zoals je begrijpt kan een inbreuk op de dataveiligheid desastreuze gevolgen aannemen. Naast imagoschade kan je concurrentiepositie daarbij ook in het geding komen.

Het is dus van groot belang om ervoor te zorgen dat gevoelige informatie veilig blijft. Op Europees en nationaal niveau gelden daar bovendien de nodige eisen voor. Organisaties moeten voldoen aan steeds strengere regelgeving op het gebied van dataveiligheid en privacy. Hiervoor is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – ook wel GDPR – in het leven geroepen. Het niet naleven van deze wet kan resulteren in juridische problemen en torenhoge boetes.

5 tips voor optimale databeveiliging

Een sterke dataveiligheidsaanpak helpt je bij het beschermen van gevoelige bedrijfsinformatie. Met een goede aanpak win je bovendien het vertrouwen van klanten. We delen hieronder een aantal tips om de databeveiliging van jouw organisatie te verbeteren:

  1. Data governance. Stel een duidelijk data governance-beleid op dat de richtlijnen, verantwoordelijkheden en processen voor databeheer vastlegt. Het is onder andere van belang om alle data te classificeren naar soort (bijvoorbeeld: publiek, vertrouwelijk, et cetera);
  2. Informatiebeveiliging. Implementeer moderne beveiligingstechnieken, zoals encryptie van data tijdens overdracht en opslag. Dit voorkomt ongeoorloofde toegang tot gevoelige informatie. Zorg er ook voor dat de technieken voldoen aan de relevante normen, zoals ISO 27001 voor informatiebeveiliging;
  3. Beveiligingsprotocollen. Stel beveiligingsprotocollen op voor de omgang met gevoelige informatie en het beheer (toewijzen en intrekken) van toegangsrechten. Evalueer deze protocollen periodiek en ook of toegangsrechten nog wel voor iedereen nodig zijn;
  4. Train medewerkers. Maak medewerkers bewust van hun rol in het beschermen van data.Zorg ervoor dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot bepaalde data en implementeer meerdere lagen van autorisatie en authenticatie;
  5. Data back-up. Maak regelmatig een back-up. Met een back-up van je databases kun je bij een incident snel weer aan de slag. Controleer ook met regelmaat of je de back-up kunt terugzetten en gebruiken.

Stel je dataveiligheid centraal

Wil je aan de slag met dataveiligheid binnen je organisatie? De dataconsultants van STARC ondersteunen je graag bij deze missie. Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? Ga met ons in gesprek!

Maak kennis met STARC