Data governance – de sleutel tot effectief gegevensbeheer en betere bouwprestaties

Door: STARC op 3 april 2023

De bouwsector genereert enorme hoeveelheden data. Wanneer deze gegevens niet op de juiste manier worden beheerd, kan dit leiden tot het verlies van vertrouwelijke informatie en privacyschending. Bovendien wordt het lastig om de data te analyseren en te gebruiken voor het optimaliseren van bouwprocessen. Met data governance zetten bouworganisaties hun data consistent, veilig en correct in om optimaal te presteren. Maar hoe ga je aan de slag met data governance? En wat levert het je organisatie precies op?

Wat is data governance?

Data governance is een overkoepelende strategie die het beleid, de technologie en de mensen die betrokken zijn bij het beheer van data binnen een organisatie omvat. Het doel van deze strategie? Ervoor zorgen dat data bruikbaar is en blijft. Het definiëren van het databeleid, inclusief de vragen hoe en waar data wordt opgeslagen en wie er toegang toe heeft, staat daarom centraal.

De voordelen van data governance

Data governance stelt bouworganisaties in staat om hun gegevens effectief te beheren en te gebruiken. Deze aanpak biedt de nodige voordelen:

  • Centrale informatiehub. Data governance helpt je bouwprojecten beter te beheren door de inbreng van een SSOT (Single Source of Truth). Wanneer iedere projectbetrokkene met dezelfde gegevens werkt, worden fouten tot een minimum beperkt en projecten sneller en kostenefficiënter uitgevoerd;
  • Naleving. Bouworganisaties zijn onderworpen aan verschillende voorschriften en randvoorwaarden. Data governance helpt je aan deze vereisten te voldoen;
  • Risicobeoordeling. Betrouwbare data helpt je om risico’s beter in te schatten. Dit reduceert faalkosten en vertragingen;
  • Betere besluitvorming. Data governance geeft toegang tot nauwkeurige en betrouwbare data, waardoor je betere beslissingen kunt nemen. Dit resulteert in verlaagde projectkosten, kortere tijdlijnen en een hogere winstgevendheid.

Een hoge datakwaliteit voor optimale prestaties

Op een veilige en effectieve manier data beheren en beschermen leidt tot optimale prestaties. Maar het succes van data governance is afhankelijk van de datakwaliteit. Alleen op basis van nauwkeurige, volledige, actuele en relevante gegevens kunnen processen efficiënter worden ingericht en cruciale beslissingen zorgvuldig worden genomen. Het is daarom van belang met hoogwaardige data te werken.

Bekijk hier een overzicht van effectieve dataverbetermethoden.

Aan de slag met data governance

Wil je aan de slag met het beheer en de bescherming van je data? De volgende acties helpen je bij het implementeren van data governance:

  1. Stel beleidsregels op. Stel richtlijnen op voor wie toegang heeft tot de data en hoe de data wordt opgeslagen en beveiligd;
  2. Databeveiliging. Zorg ervoor dat de data beschermd is tegen ongeoorloofde toegang, diefstal en verlies. Denk hierbij aan databeveiligingssoftware;
  3. Stel verantwoordelijkheden vast. Stel vast wie verantwoordelijk is voor welke data. Zo zorg je ervoor dat alle data door de juiste personen of teams beheerd worden;
  4. Voer regelmatige controles uit. Controleer of het beleid wordt nageleefd en of de processen effectief zijn. Op basis hiervan kan het beleid worden aangepast en verbeterd.

Optimaal sturen op data

Data governance levert vele voordelen op; een betere besluitvorming, een hogere efficiëntie en lagere kosten. Hulp nodig bij het formuleren en implementeren van het beleid rondom data? De consultants van STARC ondersteunen je graag op het gebied van data governance. We gaan er graag over met je in gesprek!

Maak kennis met STARC