Automatisering in bouwprojecten voor kostenbesparing én efficiënter projectmanagement

Door: STARC op 9 oktober 2023 bouwprojecten automatisering

Met het oog op het optimaliseren van de operationele efficiëntie is de gehele keten van de gebouwde omgeving voortdurend op zoek naar innovatieve oplossingen. Er wordt naarstig gezocht naar effectieve methoden om grip te krijgen op kostenontwikkelingen en het tijdig identificeren van bijstuurmogelijkheden. Automatisering is een must om bouwprocessen te stroomlijnen en optimaliseren. De toepassingen zijn divers: van de initiële planningsfase tot het uiteindelijke beheer en onderhoud van gebouwen. Dit stelt bouw- en overheidsorganisaties in staat om projecten efficiënter te managen, proactief te handelen en te anticiperen op veranderingen. In dit artikel delen we hoe automatisering bijdraagt aan kostenbeheersing en efficiënt projectmanagement.

Kostenbeheersing en proactieve bijsturing

Automatisering speelt een belangrijke rol in kostenbeheersing en het identificeren van bijstuurmogelijkheden in bouwprocessen. Het stelt de betrokken organisaties in staat de voortgang van het project nauwkeurig te monitoren en potentiële problemen op te lossen nog voordat ze grote gevolgen hebben. Door het tijdig identificeren en aanpakken van problemen kunnen organisaties de kwaliteit verhogen, de klanttevredenheid vergroten en projecten succesvol opleveren.

Hieronder benoemen we de voornaamste manieren waarop automatisering hierbij kan helpen:

1. Nauwkeurige kostenramingen

Geavanceerde softwaretools ondersteunen bouworganisaties bij het maken van nauwkeurige kostenramingen op basis van data. Dit vermindert het risico op budgetoverschrijdingen en helpt bij het optimaliseren van de financiële planning van het project.

2. Real-time data-analyse

Automatisering stelt organisaties in staat om real-time data te verzamelen en te analyseren, waardoor ze inzicht krijgen in de voortgang van het project. Met behulp van slimme AI- en softwaretoepassingen kunnen bouworganisaties relevante gegevens monitoren, zoals kosten, planning, resourcegebruik en kwaliteitsmetingen. Hierdoor kunnen ze snel afwijkingen of potentiële problemen identificeren die bijsturing vereisen.

3. Predictive maintenance

Bij predictive maintenance worden bouwparameters met behulp van sensortechniek continu gemonitord, zoals temperatuur, vochtigheid, luchtkwaliteit, trillingen, geluidsniveaus en energieverbruik. Deze gegevens helpen voorspellen wanneer onderhoud nodig is en stellen bouworganisaties in staat om mogelijke defecten en storingen vroegtijdig te detecteren. Zo wordt ongeplande uitval geminimaliseerd en de levensduur van bouwobjecten verlengd.

4. Faalkosten verminderen

Automatisering helpt ook bij het verminderen van faalkosten, die ontstaan door fouten, herstelwerkzaamheden en vertragingen. Door het vroegtijdig corrigeren van potentiële kwaliteitsproblemen kunnen kostbare herstelwerkzaamheden worden voorkomen. Dit wordt bereikt door het detecteren van afwijkingen, het monitoren van productieparameters en het uitvoeren van consistente tests en metingen.

5. BIM

BIM (Building Information Modeling) biedt een geïntegreerde en gestroomlijnde aanpak voor het ontwerp, de bouw en het beheer van gebouwen. Door een digitale informatie-uitwisseling mogelijk te maken, draagt BIM bij aan kostenbesparing, het minimaliseren van fouten en het verbeteren van de efficiëntie in alle fasen van het bouwproces. BIM biedt ook transparantie in de gebruikte materialen, afmetingen, hoeveelheden en verwachte levensduur van de bouwcomponenten. Dit stelt bouworganisaties in staat om gemakkelijk materialen te recyclen tijdens eventuele sloopwerkzaamheden, waardoor een duurzamer gebruik van materialen wordt gerealiseerd.

Slimmere, snellere en duurzamere bouwprojecten

Er wordt steeds meer van de bouwsector verwacht: bouwprojecten moeten slimmer en sneller worden gerealiseerd, duurzaamheid speelt een steeds grotere rol, de wet- en regelgeving wordt complexer, en het werken met data vraagt om andere expertise.

Heb je niet de juiste specialist(en) in huis om met automatisering te starten? De consultants van STARC helpen je graag met het ontwikkelen, inrichten en onderhouden van datasystemen met het doel om slimmer, sneller en duurzamere bouwprojecten te realiseren. Meer weten? We gaan er graag over met je in gesprek!

Maak kennis met STARC