In 10 stappen naar een datagedreven bouworganisatie

Door: STARC op 29 november 2023 datagedreven werken

Het implementeren van een datagedreven aanpak stelt organisaties in de gebouwde omgeving in staat om efficiënter te werken, risico’s te verminderen en kosten te besparen. Maar hoe begin je nu eigenlijk met datagedreven werken? Onze consultants brengen graag voor je in kaart welke vaardigheden je nodig hebt, welke datasystemen je wilt ontwikkelen en wat er nodig is om de implementatie ervan tot een succes te maken. In dit artikel delen we de tien belangrijkste stappen op weg naar een datagedreven bouworganisatie.

De weg naar datagedreven werken

Of je op het vlak van datagebruik binnen je organisatie al stappen hebt gezet of net begint, STARC maakt de weg vrij voor 100% datagedreven werken. Onze consultants komen met een plan op maat, afgestemd op de data-adoptie van jouw organisatie. In welke fase je ook instapt, we bieden de juiste bouwstenen om grip te krijgen op je processen.

Datagedreven werken vergt een concreet stappenplan om de datastrategie bewaarheid te maken. Dat omvat een duidelijk overzicht van de acties die in elke fase moeten plaatsvinden om toekomstige stappen succesvol uit te voeren. Onze aanpak kent tien stappen en ziet er als volgt uit:

Dataplan maken

De basis van het dataplan bestaat uit het goed in beeld krijgen van de huidige situatie en de bedrijfsstrategie:

  1. Breng de bedrijfsambities in kaart. Wat is de huidige bedrijfsstrategie? Zien wij aanknopingspunten met onze werkwijze? We identificeren welke kwaliteiten ondersteund kunnen worden door onze datagestuurde oplossingen, met het oog op de praktische doorvertaling later (zie punt 5 t/m 10);
  2. Business Impact Analyse. Met behulp van een Business Impact Analyse onderzoeken we de kosten, risico’s en investeringen die gepaard gaan met het implementeren van de voor de casus relevante dataoplossingen;
  3. Kwalitatieve analyse voor het dataplan. We betrekken belangrijke stakeholders om de werkelijke behoeften en wensen in het plan op te nemen. Wat zien we om ons heen gebeuren? En welke invloed hebben digitale ontwikkelingen op de bedrijfsvoering? Vervolgens stellen we een concreet dataplan op met het oog op de continuïteit en toekomstbestendigheid van de bedrijfsprocessen;
  4. Prioritering en tijdlijn. We evalueren en prioriteren de data-initiatieven op basis van hun potentiële impact en haalbaarheid. Wat en wie hebben we nodig? We bepalen hoe we aan de slag gaan. We komen tot concrete acties en stellen ook een tijdlijn op voor de implementatie van deze initiatieven.

Weten waar je staat

Je staat met beide benen op de grond en weet dat het nu tijd is geworden om in beweging te komen. Vooruitgang kan alleen worden gerealiseerd door de handen uit de mouwen te steken. We gaan het plan voor jou realiseren. Het plan geeft je houvast en focus, ondanks de zeer dynamische volgende fase. Houd de regie, bouw stap voor stap en maak snelheid. We zorgen er samen voor dat jouw processen beter, sneller en eenvoudiger verlopen.

Data op orde brengen

Als het dataplan in orde is, begint het praktische deel: het voorbereiden van de data-infrastructuur voor de implementatie. Daar zijn de volgende stappen voor:

  • Datavergaring en kwaliteitsverbetering. We zorgen voor de benodigde datastromen, vullen hiaten op in eventueel ontbrekende data en schonen (indien van toepassing) de bestaande database op om de datakwaliteit te verbeteren. Door inconsistente, dubbele of onjuiste gegevens te corrigeren, verhogen we de betrouwbaarheid van de data die later in het proces wordt gebruikt voor analyse en besluitvorming;
  • Data governance. We implementeren een data governance strategie. We stellen het databeleid vast rondom zaken als gegevensopslag en -toegang;
  • Datasilo’s naar elkaar ontsluiten. We voegen verschillende databronnen samen tot één geheel. Daarmee creëren we een SSOT (Single Source of Truth). Deze aanpak zorgt ervoor dat relevante stakeholders toegang krijgen tot eenduidige informatie, wat de samenwerking en onderlinge transparantie bevordert.

Slimme data-oplossingen implementeren

Als de datakwaliteit op orde is, dan begint ‘het echte werk’:

  • Data-oplossingen implementeren. We ontwikkelen en implementeren een solide data-infrastructuur en slimme technologieën. Daarnaast integreren we de besproken data-oplossingen naadloos in je bedrijfsprocessen. Met behulp van diverse AI- en IoT-tooling zorgen we op een efficiënte en kosteneffectieve manier voor meer dataperspectief;
  • Data-analyse en visualisatie. We ondersteunen je met het analyseren van de data en visualiseren de uitkomsten in overzichtelijke rapportages en dashboards. Zo maken we complexe data inzichtelijk en bovenal begrijpelijk;
  • Continue verbetering. We evalueren regelmatig de voortgang en optimaliseren de strategie op basis van nieuwe inzichten.

Aan de slag met datagedreven werken

Wil je ook op een gestructureerde manier aan de slag met datagedreven werken? De consultants van STARC ondersteunen je hier graag bij. Meer weten? Neem contact op via onderstaande button.

Maak kennis met STARC