Nationaal Coördinator Groningen x STARC

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is verantwoordelijk voor het onderzoeken en indien nodig versterken van woningen en andere gebouwen in het Groningse aardbevingsgebied. Team Ondersteuning Versterking (TOV) Eemsdelta, onder leiding van Gert Jan Rotmensen, zet zich in om een brug te slaan tussen de complexe datawereld en de dagelijkse praktijk van de versterking in de gemeente Eemsdelta. De doelstelling hierbij is tweeledig: (1) het portfolioteam en MT van de benodigde sturingsinformatie voorzien om op koers te blijven, en (2) het bedrijfsbureau ondersteunen met het inzichtelijk maken van onder meer de productievoortgang. Met data-analyse levert STARC een bijdrage aan het verkrijgen van deze inzichten. Ook zijn en worden er grote stappen gezet met het verbeteren en bewaken van de datakwaliteit.

Meer over dit project

Locatie

Groningen

Tijdsduur

2022 – heden

Opdrachtgever

Nationaal Coördinator Groningen

Behaalde resultaten

Hoe NCG profiteert van de expertise van STARC?

  • Meer managementinzicht. De geoptimaliseerde dashboards verschaffen duidelijker inzicht in de status van adressen en het procesverloop in algemene zin. Dit maakt de productie veel stuurbaarder;
  • Meetbare versnelling. De doorlooptijden tussen de verschillende processtadia zijn structureel verkort.

Over dit project

De gemeente Eemsdelta beschrijft ieder jaar welke gebouwen en woningen dat jaar versterkt moeten worden. Dit Lokaal Plan van Aanpak is de opdracht aan de uitvoeringsorganisatie voor de versterkingsopgave; NCG. De NCG voert de regie op de uitvoering van de versterkingsmaatregelen. Om dit proces te verbeteren, heeft TOV een dashboard opgesteld voor 2023 en de jaren erna.

In dit dashboard staat de huidige stand van zaken, het tijdspad en de jaarprognose. Zo kan er eenvoudiger gestuurd worden. Ook kunnen er eenvoudig adressen worden toegevoegd aan de werkvoorraad. Het TOV heeft in samenwerking met een van de datateams optimalisaties doorgevoerd in het dashboard in PowerBI om zo een continu overzicht te hebben op de voortgang van de versterking.

Over onze aanpak

Inzicht begint met overzicht. Om de data(structuur) naar een hoger niveau te tillen, hebben onze data en business analisten de volgende werkzaamheden verricht:

  • Analyse, controle en optimalisatie van dashboards. Door middel van (nieuwe) datakoppelingen is het voortgangsproces van A tot Z geborgd: van opdrachtstatus tot eventuele betaalmomenten;
  • Inzicht creëren in verschillende stadia. Er zijn systemen ingericht om de uitvoering van de versterkingswerkzaamheden inzichtelijk te maken. Door middel van clustering is de voortgang van adressen per stadium te zien in relatie tot de werkzaamheden. Zo is bijvoorbeeld in één oogopslag te zien bij welke adressen er reeds inspecties hebben plaatsgevonden en beoordelingsrapport zijn verschenen. Daarnaast zijn er onderverdelingen aangebracht, zoals schadetype, om de uitvoering te vergemakkelijken. Feitelijk is er een tijdlijn gecreëerd waarin de omvang en voortgang van de werkzaamheden direct duidelijk zijn;
  • Identificeren van knelpunten. Naast de voortgang per stadium is nu ook beter inzichtelijk gemaakt welke processen een extra stimulans nodig hebben. Voor een vlotte afwikkeling is het belangrijk dat de stadia naadloos op elkaar aansluiten, temeer omdat er afhankelijkheden zijn van verschillende systemen en projectbetrokkenen (met ieder eigen planningen). Eventuele knelpunten komen door de gezamenlijke aanpak van TOV Eemsdelta en STARC nu sneller aan het licht.

NCG aan het woord

“STARC heeft zich in korte tijd onze materie en werkprocessen eigen gemaakt. Ons werkgebied is behoorlijk complex. Door de vraag achter de vraag te stellen en proactief oplossingen aan te dragen, zijn en worden er mooie stappen gezet.”

Gert Jan Rotmensen, Teammanager Versterken bij NCG

Onze samenwerking in het kort

  • Verbetering van de interne werkprocessen. Data is pragmatisch ingezet; de dataprocessen zijn geautomatiseerd en geüniformeerd waar mogelijk. Door het invoeren van nieuwe parameters en een betere procesweergave worden knelpunten sneller opgemerkt en verholpen. Deze aanpak geeft meer ruimte voor het behandelen van adressen die meer maatwerk vergen;
  • Verbetering bewonerstevredenheid. Processen vinden sneller doorgang. Dit vergroot het draagvlak voor de gemeente, NCG en overige projectbetrokkenen vanuit de gedupeerden.

Waar wij trots op zijn

“Wat we hier neerzetten is schaalbaar en maakt impact. Dat je te horen krijgt dat onze data-oplossingen prettig werken en helpen bij de dagelijkse gang van zaken, daar doe je het voor.”

Mathijs de Groot – Business & Data Analist bij STARC

Wat kan STARC voor jouw organisatie betekenen?

Bij STARC geloven we in het nemen van beslissingen op basis van data. Staat datagedreven werken ook bij jouw organisatie hoog op de agenda? Maak versneld kennis met de mogelijkheden via onze interactieve workshop. Daarin identificeren we de beste gebruikstoepassingen van data voor jouw business case. Meer weten? Onze consultants vertellen je er graag alles over.

Vragen?

Neem contact op met

Marc van den Boogaard
E: m.vandenboogaard@starc.nl
T: 0625275185

Bel mij terug Wil je graag dat wij contact met jou opnemen? Laat dan hier je gegevens achter.

Bel mij terug

"*" geeft vereiste velden aan

Onze diensten

Vooruitgang door slimme data-omgang. Dat is wat ons STARC maakt.

Data consultancy

Organisaties in de gebouwde omgeving vertrouwen vaker op data om goed geïnformeerd beslissingen te kunnen nemen, bijvoorbeeld om nieuwe businesskansen te definiëren of efficiëntere manieren van werken te vinden. Kortom, om de grootst mogelijke impact te realiseren. STARC helpt met het creëren van dataperspectief. Benieuwd naar onze aanpak?
Meer informatie

Capaciteit

Data helpt organisaties om in beweging te blijven. De kansen om met data vooruit te kijken, realtime afwijkingen te detecteren en geautomatiseerd beslissingen te nemen. zijn eindeloos. STARC levert de capaciteit die nodig is om vooruit te gaan en je nieuwe sturingsinformatie helpt opdoen. Benieuwd naar onze aanpak?
Meer informatie