De rol van risicomanagement voor projectcontinuïteit

Door: STARC op 4 juli 2024 risicomanagement bouw

Onverwachte kostenoverschrijdingen, vertragingen door ongevallen en technische complicaties; zonder effectief risicomanagement kan een project gemakkelijk ontsporen, met alle gevolgen van dien. Wanneer elke beslissing die je maakt verregaande gevolgen heeft, is vooruitkijken en plannen een absolute noodzaak. In dit artikel ontdek je hoe risicomanagement je helpt om projecten succesvol te voltooien.

Identificeren, beoordelen en beheersen

De bouwsector wordt gekenmerkt door complexiteit en een zekere mate van onzekerheid. Risicomanagement omvat het identificeren, evalueren en beheersen van risico’s die de voortgang en het resultaat van een bouwproject kunnen beïnvloeden. Dit omvat financiële, technische en veiligheidsgerelateerde risico’s. Risicomanagement helpt bij het minimaliseren van de negatieve effecten van deze onzekerheden door middel van:

  • Financiële stabiliteit. Onverwachte kostenoverschrijdingen en vertragingen hebben vaak ernstige financiële gevolgen. Effectief risicomanagement helpt bij het identificeren van dergelijke risico’s en het ontwikkelen van strategieën ter preventie;
  • Veiligheid op de bouwplaats. De bouwsector heeft een van de hoogste aantallen arbeidsongevallen. Door veiligheidsrisico’s te identificeren en passende maatregelen te nemen, kunnen ongevallen worden voorkomen en kan een veilige werkomgeving worden gegarandeerd;
  • Projectcontinuïteit. Vertragingen in de levering van materialen en technische complicaties verstoren de voortgang van een project. Risicomanagement voorkomt dergelijke verstoringen door voorraden te bewaken en de prestaties van assets continu te monitoren.

Het proces van risicomanagement

Risicomanagement is een continu proces. Het is essentieel om de risico’s voortdurend te monitoren en de effectiviteit van de risicobeheersmaatregelen te evalueren. Dit helpt bij het identificeren van nieuwe risico’s en – indien nodig – het aanpassen van de strategieën. De volgende data-oplossingen helpen je hierbij:

  • Geavanceerde data-analyse en voorspellende analyses. Door historische gegevens te analyseren, kunnen aannemers toekomstige risico’s voorspellen en proactieve maatregelen nemen. Dit helpt niet alleen bij het verminderen van de kans op problemen, maar verhoogt ook de efficiëntie van het project;
  • Building Information Management (BIM). BIM biedt een digitale representatie van de fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Dit model stelt bouwteams in staat om ontwerp- en constructieplannen in 3D te visualiseren, wat helpt bij het identificeren van potentiële problemen nog vóórdat de bouw begint. Door verschillende bouwscenario’s te simuleren, analyseer je eenvoudig mogelijke risico’s en neem je strategische beslissingen om deze te voorkomen;
  • Internet of Things (IoT). IoT-apparaten en sensoren maken realtime data-acquisitie mogelijk. Zo kun je omstandigheden op bouwplaatsen nauwlettend monitoren en adequaat reageren op afwijkingen. Bovendien dragen sensoren bij aan predictive maintenance en het voorkomen van storingen. Dit verhoogt de veiligheid en efficiëntie op de bouwplaats.

Efficiënter, veiliger en succesvoller

Effectief risicomanagement in de bouw is afhankelijk van het gebruik van geavanceerde dataoplossingen. Technologieën zoals BIM en IoT ondersteunen bouwbedrijven bij het identificeren, beoordelen en beheersen van risico’s. Deze oplossingen helpen niet alleen bij het voorkomen van problemen, maar wijzen ook de weg naar een efficiënter, veiliger en succesvoller bouwproces. Wil je aan de slag met datagedreven risicomanagement? Onze dataspecialisten helpen je graag verder.

Maak kennis met STARC