Projectteams dezelfde taal laten spreken begint met BIM-management

Door: STARC op 31 augustus 2022 BIM management

Business Case: hoe BIM de bouwsector vooruithelpt 

De Nederlandse bouwsector is goed voor zo’n 9% van het BBP en voor een productie van ruim 70 miljard euro. Ondanks de ruim 320.000 personen die binnen de branche werkzaam zijn, zijn er nog altijd grote personeelstekorten. Met het deel dat de sector verlaat – natuurlijke uitstroom in de vorm van pensioen meegeteld – wordt de krapte vergroot en ontstaan er nieuwe uitdagingen. Want hoe kun je bouwprocessen efficiënter laten verlopen om het gemis in menskracht te compenseren? En, minstens zo belangrijk: hoe zorg je ervoor dat kennis en informatie inzichtelijk blijft voor alle betrokkenen in het bouwproces én behouden blijft – ook bij personeelsverloop? BIM-management biedt uitkomst.

 “Als civiel ingenieur ken ik de complexiteit van digitalisatie in de bouw. De digitale transitie is allerminst een trend, het is de enige weg vooruit. Met een slimme kijk op data realiseren we vooruitgang voor onze opdrachtgevers.”  

Marc van den Boogaard, co-founder STARC  

Wat is BIM-management?

BIM, afgeleid van de Engelse afkorting voor Building Information Modeling, wordt in Nederland vrij vertaald als Bouwwerk Informatie Model, Bouwwerk Informatie Modeling en Bouwwerk Informatie Management. Omdat de inzichten in dergelijke modellen gebruikt worden voor het nemen van beslissingen, spreekt STARC liever van de term BIM-management.

Welke definitie men ook voorstaat, in essentie is BIM-management een methodiek om tijdens de gehele levenscyclus van een bouwproject digitale informatie beschikbaar te hebben voor betrokken partijen; van ontwikkeling tot onderhoud en van (onder-)aannemer tot onderhoudspartner.

Wat biedt BIM-management?

BIM-management brengt bruikbare informatie over de bouwvoortgang, (verwachte) onderhoudswerkzaamheden, veiligheid en inzicht in kosten samen voor alle belanghebbenden in het bouwproces. De methodiek is toepasbaar op verschillende schaalgroottes, van woningbouw en utiliteitsbouw tot de oplevering en ingebruikname van complete infraprojecten.

Een goede inzet van BIM-management draagt meetbaar bij aan:

  • Meer inzicht om betere beslissingen te kunnen nemen
  • Kostenbesparing op assets (materiaal en mensen)
  • Efficiëntere bouwprocessen

BIM-management broodnodig bij digitale transitie

BIM-management (en het vergaren van de onderliggende data) is niet nieuw, maar dankzij nieuwe technologische ontwikkelingen zijn er meer middelen beschikbaar gekomen om data te registreren en te verwerken en zodoende bouwprocessen te stroomlijnen. De techniek is er, maar werknemers en interne processen aanpassen op deze nieuwe datagedreven werkwijze, blijkt een uitdaging waar veel organisaties tegenaan lopen. 

Hoe gaan bedrijven in de bouw om met BIM(-management)? En hoe helpt STARC deze bedrijven bij deze digitale transitie? Dat en meer lees je hieronder.

Wat biedt STARC?

STARC heeft alle kennis en professionals in huis om bouworganisaties te helpen bij digitale transities zoals BIM-management. Niet alleen organisaties die overstappen, maar vooral de organisaties waar digitaal werken volgens deze methodiek al is opgestart.

Een landelijk consortium van aannemers actief in de publieke sector maakt al jaren gebruik van modellen die inzicht geven in de status van bouwwerken. Desondanks miste een integraal beeld van het bouwproces. Door controle en herstelwerkzaamheden werden problemen wel opgespoord en weer opgelost, maar al met al zorgde het regelmatig voor vertragingen en budgetoverschrijding.

De expertise van STARC

Na uitgebreid desk- en fieldresearch door de consultants van STARC bleken er onjuistheden te zijn in de data. Zowel aan de kant van menselijke invoer als bij de technische koppelingen was het systeem niet waterdicht. Voorstellen werden gemaakt om het risico van fouten te minimaliseren en zo de datakwaliteit te kunnen garanderen.

Ook werden de additionele systeemprocedurechecks hierop geoptimaliseerd. De juistheid van, en het vertrouwen in de informatie nam weer toe. Ook de betrokkenheid van de partners kreeg een boost. Specialisten van STARC monitoren nu het systeem om de juistheid en beschikbaarheid van waardevolle informatie te blijven waarborgen. Daarnaast zijn ze aanspreekpunt voor de ketenpartners die betrokken zijn bij het BIM-management.

Meer weten over BIM-management?

Excelleren begint met het ontsluiten van de juiste data en het vinden van slimme toepassingen.  STARC zorgt ervoor dat alle betrokkenen in de bouw dezelfde taal spreken, meer werk kunnen verzetten met minder mensen en met vertrouwen en succes de digitale transitie tegemoet treden.

Meer weten over onze aanpak? 

Neem contact op