Digital Twinning is Winning

Door: STARC op 9 september 2022 Digital Twinning

Business Case: Veilig de gebouwde omgeving verbeteren met simulaties

Menig millennial speelde vroeger SimCity. Het doel van deze videogame: vanachter je pc je eigen stad bouwen. Elke actie had gevolgen voor de rest van de stad en een beslissing kon goed of slecht uitvallen. De gevolgen waren gelukkig enkel digitaal; je hoefde niet te vrezen voor boze burgers en beleidsmakers. Een soortgelijk principe wordt vandaag de dag ook in de bouwsector toegepast met behulp van Digital Twinning. Hierbij wordt gebruikgemaakt van digitale replica’s om te testen hoe bouwobjecten en openbare ruimtes geoptimaliseerd kunnen worden. Met een Digital Twin kun je eindeloos scenario’s simuleren en staven of een ontwerp op de tekentafel daadwerkelijk zo uitpakt als je voor ogen hebt. 

Beter onderbouwde keuzes maken met Digital Twins

Stel, een gemeente heeft een nieuw stadhuis nodig is en wil testen wat de impact is van drie ontwerpen. De locatieomgeving is al digitaal in kaart gebracht met kadastergegevens, (lucht-)foto’s, 3D-scans en andere bronnen. Bovenop deze ‘lagen’ kunnen de drie ontwerpen worden ingepast en is direct digitaal te analyseren wat de effecten zijn van de verschillende scenario’s. Zo is het mogelijk om de slagschaduw op de omgeving te simuleren en visualiseren. Daarmee zijn Digital Twins praktische tools om te gebruiken in het keuzeproces.

Digital Twins als hulpmiddel bij stadplanologie, verkeercirculatie en verkeersveiligheid

Ook op grotere schaal worden Digital Twins ingezet voor het testen van what-if-scenario’s. Bijvoorbeeld om extreme weersituaties als gevolg van klimaatverandering te testen. Met digitale gegevens van waargebeurde weersomstandigheden, zoals clusterbuien, kan in een Digital Twin een soortgelijke clusterbui digitaal worden gesimuleerd. Hiermee is bijvoorbeeld te berekenen op welke plekken wateroverlast aannemelijk is. Vervolgens kun je in de digitale kloon een gebiedsaanpassing maken, zoals een waterbuffer of extra riolering, en de functionaliteit ervan testen met dezelfde clusterbui-simulatie. Levert de digitaal geteste oplossing een verbetering op, dan kan de oplossing vervolgens in de praktijk toegepast worden.

Andere veelgebruikte scenario’s spelen bij mobiliteitsvraagstukken. Wat is het effect van een extra fietspad of aanpassingen van de bestaande fietsstoplichten op de doorstroming? Welke (loop)routes dragen bij aan betere crowd management op drukke plekken zoals stations? De mogelijkheden zijn in feite eindeloos.

Specialistische kennis onmisbaar bij succesvolle Digital Twinning 

Om bij dergelijke vraagstukken niet voor verrassingen te staan, is het raadzaam om eerst de echte leefomgeving te klonen naar Digital Twins. Bestaande bronnen zoals kadastergegevens zijn zeker nuttig, maar bieden hiervoor vaak nog niet voldoende input. Hoe beter de digitale kloon, hoe betrouwbaarder de simulaties.

Mede door de afhankelijkheid van betrouwbare data is Digital Twinning een vak apart. Naast het maken van de digitale kloon is ook het testen van scenario’s precisiewerk. Bij een goede uitvoering volgt het interpreteren van de simulatieresultaten en waar mogelijk visualisaties naar betrouwbare, uniforme en vooral bruikbare informatie.

De dataspecialisten van STARC bieden kennis en ervaring om bedrijven en overheden vooruit te helpen met Digital Twinning. Meer weten? 

Neem contact op