Databeveiliging begint met data governance

Door: STARC op 29 mei 2024 datagovernance

Van planning tot kostenbeheersing en kwaliteitscontrole… data is onmisbaar in de bouwsector. Maar zonder een sterk fundament stort alles in.

Data governance is de ruggengraat van een datagedreven aanpak. Het waarborgt beveiliging, naleving, betrouwbaarheid en efficiëntie.

Zo sta je sterk en ben je voorbereid op de toekomst.

In dit artikel delen we hoe data governance je gegevens veilig houdt.

Het beleid en beheer van (gevoelige) gegevens

Data governance is het raamwerk van beleid, procedures en normen dat bedrijven gebruiken om de integriteit, veiligheid, kwaliteit en beschikbaarheid van hun data te waarborgen. Het doel van deze overkoepelende strategie is om data consistent en betrouwbaar te beheren, waardoor betere besluitvorming en compliance met regelgeving mogelijk worden.

Andersom geldt dat nalatigheid in data governance ernstige gevolgen met zich kan meebrengen. Eén van de grootste risico’s? Datalekken, al dan niet veroorzaakt door cyberaanvallen. Zonder een solide aanpak kunnen er gaten ontstaan in het beleid en de beveiligingsmaatregelen, waardoor gevoelige data op straat komt te liggen, in de verkeerde handen terechtkomt en/of ongeautoriseerden toegang krijgen tot je datasystemen.

De gevolgen zijn haast niet te overzien… Meer dan eens leidt dit tot stilgelegde projecten, onherstelbaar dataverlies, kostenoverschrijdingen en reputatieschade.

Zo houdt data governance je gegevens veilig

Data governance draagt op de volgende manieren bij aan databeveiliging:

  1. Toegangsbeheer. Met data governance stel je strikte regels vast over wie toegang heeft tot welke gegevens. Door rolgebaseerde toegangscontrole en strenge verificatieprocessen te hanteren, krijgen alleen geautoriseerde personen toegang tot gevoelige informatie;
  2. Gegevensclassificatie. Een belangrijk aspect van data governance is het classificeren van gegevens op basis van hun gevoeligheid en waarde. Dit helpt bij het identificeren van data en de (extra) benodigde beveiligingsmaatregelen;
  3. Beleid en procedures. Data governance definieert duidelijke procedures voor het beheren en beveiligen van gegevens. Dit omvat richtlijnen voor dataopslag, dataverwerking en dataoverdracht, waardoor consistentie en naleving van beveiligingsnormen wordt gegarandeerd;
  4. Incidentrespons en herstelplannen. Een effectieve data governance-strategie omvat ook duidelijke plannen voor incidentrespons en herstel. Dit betekent dat er procedures zijn voor het reageren op datalekken en cyberaanvallen, inclusief maatregelen om de schade te beperken en de systemen snel weer operationeel te krijgen;
  5. Training. Data governance omvat ook dat medewerkers regelmatig worden getraind in databeveiligingsprotocollen en -methoden. Bewustwording van de risico’s en het belang van gegevensbeveiliging helpt bij het creëren van een cultuur waarin databeveiliging een prioriteit is;
  6. Naleving van wet- en regelgeving. Data governance helpt bedrijven te voldoen aan de steeds strenger wordende wet- en regelgeving rondom databeveiliging. Dit zorgt ervoor dat bedrijven niet alleen compliant zijn, maar ook dat hun data beter beschermd is tegen bedreigingen.

Aan de slag met data governance

Data governance zorgt ervoor dat gegevens veilig blijven en beschermd zijn tegen ongeoorloofde toegang. Wil je ook aan de slag data governance? Onze consultants helpen je graag.

Maak kennis met STARC