Datagedreven werken: wat we er bij STARC onder verstaan

Door: STARC op 15 mei 2024 datagedreven werken

Datagedreven werken? Dat is toch besluitvorming op basis van feiten? Je makkelijker en beter kunnen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden? Trends en verbanden ontdekken aan de hand van data-analyse? Het verzamelen en gestructureerd opslaan en verwerken van data? Ja, in elk van deze definities schuilt een kern van waarheid. Maar wat ons betreft vertellen ze niet het volledige verhaal.

Misvattingen over datagedreven werken

Hieronder delen we de grootste aannames en onze kijk daarop:

Misvatting 1: “Datagedreven werken is toch vooral sturen op basis van cijfers?”

Wat ons betreft is dit slechts de halve waarheid. De bedrijfscontext waarin analyses worden uitgevoerd en plaatsvinden, is minstens zo belangrijk. Het gaat niet alleen om de data, maar ook om het begrijpen van de bredere context waarin de data zich bevindt. Door de juiste ‘bril’ op te zetten, worden data-analyses veel waardevoller én leveren ze betere inzichten op voor besluitvorming.

Misvatting 2: “Ik heb een paar dataspecialisten in huis. Dan werkt mijn organisatie toch datagedreven?”

Datagedreven werken gaat veel verder dan alleen het hebben van dataspecialisten. Het vereist een cultuurverandering binnen de organisatie om datagedreven werken succesvol te implementeren en écht impact te maken. Door alle medewerkers bij het proces te betrekken, van MT tot de operatie, kan een bedrijfscultuur ontstaan waarin data ingebed wordt in alle werkprocessen.

Misvatting 3: “Het implementeren van datagedreven werken is een dure en tijdrovende aangelegenheid.”

Integendeel. We zullen niet ontkennen dat de implementatie van datagedreven werken enige investeringen vergt, maar op de korte en lange termijn levert deze werkwijze aanzienlijke voordelen op, waaronder efficiëntere (werk)processen, structurele kostenbesparingen, een sterkere concurrentiepositie en het identificeren van nieuwe marktkansen. STARC biedt flexibele en kosteneffectieve oplossingen om aannemers en andere organisaties in de bouw te ondersteunen bij hun datagedreven transformatie.

Misvatting 4: “Datagedreven werken is toch alleen relevant voor grote bouwbedrijven met enorme datasets?”

Datagedreven werken is waardevol voor organisaties van élke omvang. Ook kleinere bouwbedrijven profiteren van een datagedreven aanpak. STARC biedt schaalbare datagedreven oplossingen die aangepast kunnen worden aan de specifieke behoeften van elk bedrijf.

Misvatting 5: “Datagedreven werken gaat vooral over het verzamelen van zoveel mogelijk data.”

Ook dat is een veelvoorkomende misvatting. Bij STARC geloven we niet in het verzamelen van data omwille van data. Het draait allemaal om het verzamelen en ontsluiten van data die relevant is voor de specifieke doelstellingen van je organisatie. We helpen onze opdrachtgevers bij het identificeren van de belangrijkste data voor het verkrijgen van de benodigde inzichten. Kwaliteit gaat altijd boven kwantiteit als het gaat om datagedreven werken.

Onze aanpak

STARC ondersteunt organisaties bij het omarmen van datagedreven werken. Zo realiseren we de transitie naar datagedreven werken:

0. Blauwdruk digitalisering organisatie

Allereerst brengen we je huidige digitale omgeving in kaart door alle dataprocessen/hoofdtaken, systemen en actoren uit te tekenen. Dit zetten we af tegen een heldere koers. Dat doen we via interviews en workshops. Dit alles resulteert in een praktisch plan met een overzicht van projecten. We vermelden daarin budgettaire kwesties, risico’s en doorlooptijd. En dat in 9 weken!

1. Data verzamelen, aanvullen en opschonen

We verzamelen alle relevante gegevens, vullen eventueel ontbrekende data aan en schonen de bestaande database op. Door inconsistente, dubbele of foutieve gegevens te corrigeren, verbeteren we de datakwaliteit. De inzichten uit de analyses zijn immers net zo betrouwbaar als de gebruikte data.

2. Data veilig en gestructureerd opslaan

Nadat alle relevante gegevens zijn verzameld, worden ze opgeslagen in een gestructureerde en georganiseerde vorm, zoals een data lake of data warehouse. Deze digitale opslagfaciliteiten zijn ontworpen om grote hoeveelheden gegevens efficiënt te beheren en toegankelijk te maken voor analyse.

3. Patronen, trends en verbanden ontdekken

Met behulp van verschillende analysetechnieken, zoals statistische regressie analyse, machine learning en andere vormen van AI, worden patronen, trends en verbanden in de gegevens ontdekt. Deze analysetechnieken verschaffen diepgaande inzichten om complexe problemen op te lossen.

4. Waardevolle inzichten verkrijgen

De geanalyseerde gegevens worden vervolgens geïnterpreteerd om waardevolle inzichten te verkrijgen. Dit omvat het vertalen van de ontdekte patronen en trends naar bruikbare informatie voor het nemen van geïnformeerde beslissingen.

5. Overzichtelijke dashboards en rapportages

We presenteren de resultaten in overzichtelijke dashboards en rapportages. Deze visuele weergaven maken de inzichten gemakkelijk te begrijpen en te communiceren naar belanghebbenden op diverse niveaus binnen jouw organisatie.

6. Slimme data-oplossingen

Ten slotte zetten we de verkregen inzichten in om processen te optimaliseren en kansen te benutten. STARC biedt slimme data-oplossingen en extra “handjes” om digitaliseringsambities waar te kunnen maken. Denk aan het gebruik van geodata voor asset management, het automatiseren van Excel-rapportages naar interactieve Power BI-visualisaties en het uitvoeren van defectiviteitsanalyses. De mogelijkheden met data zijn eindeloos.

Datagedreven werken begint met STARC

STARC verbindt je zakelijke behoeften met passende dataoplossingen om processen te optimaliseren, geïnformeerde beslissingen te nemen en projecten succesvol af te ronden. Onze consultants nemen je mee in de nieuwste ontwikkelingen, ondersteunen je bij het (her)inrichten van datasystemen en het opzetten en vervullen van een solide data strategie.

Meer weten?

Maak kennis met STARC