Duurzaamheidsrapportage in de bouw: wat is de CSRD-richtlijn en hoe ga je ermee aan de slag?

Door: STARC op 20 juli 2023 csrd-rapportage

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is op 5 januari 2023 door de Europese Unie in werking getreden. Deze nieuwe richtlijn verplicht alle organisaties binnen de EU met ingang van 1 januari 2024 om jaarlijks te rapporteren over hun milieu-impact. De invoering ervan verloopt gefaseerd. (Welke organisaties in aanmerking komen voor deze richtlijn en de bijbehorende tijdspaden lees je verderop in dit artikel.) De CSRD-richtlijn speelt een centrale rol in de Green Deal en heeft als doel meer transparantie en een betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie te bewerkstelligen. Maar hoe richt je je dataverzamelingsprocessen voor dit doel zo in dat deze aan de wetgeving voldoen? In dit artikel leggen we uit wat de CSRD-richtlijn precies inhoudt en hoe je ermee aan de slag gaat.

Wat is de CSRD-richtlijn?

De bouwsector heeft een aanzienlijke impact op het milieu, zowel tijdens de initiële bouw als de ingebruikname ervan. Met de invoering van de CSRD zullen bouworganisaties gedetailleerder moeten rapporteren over hun milieu-impact, zoals energieverbruik, CO2-uitstoot en afvalmanagement. Daarnaast dienen ze ook informatie te verstrekken over sociale aspecten, zoals arbeidsomstandigheden en veiligheid op de bouwplaats. De richtlijn moedigt bouworganisaties aan bouwprocessen efficiënter in te richten, gebouwen van duurzame energievoorzieningen te voorzien en bouwafval te verminderen. Dit is een cruciale stap in de richting van een circulaire bouweconomie en het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Voor wie geldt de CSRD-richtlijn?

De CSRD is een aanvulling op de bestaande richtlijn rondom duurzaamheidsrapportage: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Deze bestaande wetgeving is alleen van toepassing voor beursgenoteerde bedrijven met meer dan 500 werknemers. Met de invoering van de CSRD wordt deze reikwijdte uitgebreid.

Gefaseerde invoer

Onder de CSRD gaan alle grote bedrijven vallen die ten minste aan twee van de volgende criteria voldoen:

  • de omzet is hoger dan €50 miljoen per jaar
  • een balanstotaal van meer dan €25 miljoen
  • meer dan 250 medewerkers (gemiddeld over een jaar)

Aan de slag met dataverzameling voor CSRD

Om te voldoen aan de CSRD-richtlijn, zijn bouworganisaties genoodzaakt (nieuwe) data te verzamelen. De volgende stappen helpen je om data te verzamelen, verwerken en interpreteren:

  1. Identificeer relevante duurzaamheidsindicatoren. Bepaal welke duurzaamheidsindicatoren van toepassing zijn voor je organisatie en welke informatie nodig is om aan de CSRD-richtlijnen te voldoen. Denk hierbij aan CO2-uitstoot, energieverbruik en afvalbeheer;
  2. Dataverzameling. Breng in kaart welke data er momenteel beschikbaar is en welke data ontbreekt. Implementeer processen om de ontbrekende data te verzamelen. Dit omvat onder andere het opzetten van monitoringssystemen;
  3. Datakwaliteit. Zorg voor betrouwbare en nauwkeurige data door consistente meetmethoden en protocollen toe te passen;
  4. Data-analyse. Analyseer en interpreteer de verzamelde data om inzicht te krijgen in je duurzaamheidsprestaties;
  5. Rapportage. Gebruik geanalyseerde data om te rapporteren volgens de CSRD-richtlijnen. Stel duurzaamheidsrapporten op die transparante en vergelijkbare informatie bieden over de impact van je bouworganisatie op het milieu.

Data-expertise voor duurzaamheidsrapportage

Het rapporteren over duurzaamheidsinformatie vormt voor veel bedrijven een nieuwe uitdaging. Hoewel de verplichting voor grote niet-beursgenoteerde bedrijven pas vanaf 2025 geldt, zullen veel bedrijven in de aanloop daarnaartoe hun processen en datasystemen al moeten inrichten voor dataverzameling op duurzaamheidsindicatoren. Heb je niet de juiste dataspecialist(en) in huis om te voldoen aan de CSRD-standaarden? De consultants van STARC ondersteunen je graag. Meer weten? Neem contact met ons op via onderstaande button.

Maak kennis met STARC