Circulaire bouw – de transitie naar een CO2-neutrale bouweconomie

Door: STARC op 14 februari 2023

De bouwsector is een van de belangrijkste transitiedomeinen op weg naar een CO2-neutrale bouweconomie. De Rijksoverheid spreekt de ambitie uit om in 2050 volledig circulair te zijn en in 2030 het primaire grondstofverbruik te hebben gehalveerd. De bouw speelt hier al een grote rol in. De sector is immers goed voor het gebruik van ruim 50% van alle gerecyclede materialen. Toch moet de daadwerkelijke transitie naar een klimaatneutrale en circulaire bouw nog steeds plaatsvinden. We staan dus voor een belangrijk vraagstuk: hoe kunnen we deze transitie versnellen? En hoe kan data daarbij helpen?

Duurzaam bouwen

De bouwsector is verantwoordelijk voor bijna 40% van de totale CO2-uitstoot wereldwijd. Uit cijfers van het CBS blijkt eveneens dat de bouw veruit de meeste reststromen produceert vergeleken met andere sectoren. Daar ligt een kans voor verbetering! Onder circulair bouwen wordt verstaan: het efficiënt inzetten van grondstoffen en zo mogelijk hergebruiken van bouwmaterialen. Zo worden er minder grondstoffen verbruikt, vindt er minder vervuiling plaats én krijgen reststromen een tweede leven. Dit kan onder andere door de levensduur van assets te verlengen en gebruikte bouwmaterialen bij eventuele sloopwerkzaamheden te hergebruiken.

Circulair bouwen met behulp van data

Data is essentieel om inzicht te krijgen in circulaire materialen en duurzame bouwplannen te faciliteren. Slimme technologie maakt het effectief verzamelen en gebruiken van bouwgerelateerde data en informatie mogelijk. Dit zorgt voor een verhoogde efficiency en meer strategisch inzicht. We zetten de belangrijkste data-oplossingen voor je op een rij:

Materiaalpaspoort

Een materiaalpaspoort wordt bij nieuwe bouwprojecten en aanbestedingen steeds vaker een eis. Dit (digitale) document vermeldt alle gebruikte bouwmaterialen in een gebouw en waar deze zich bevinden. Deze informatie is praktisch om de gebruikte grondstoffen in de toekomst te kunnen recyclen. Deze informatie vind je ook terug in BIM-omgevingen. Je kunt je BIM-model (daarover later meer) daarom gemakkelijk inzetten om een materiaalpaspoort te creëren.

BIM-management

BIM-management (Building Information Modeling) zorgt voor een efficiënter bouwproces en lagere faalkosten. Een BIM-model centraliseert alle data van een gebouw, zodat je precies kunt zien hoe een gebouw in elkaar zit. Je krijgt inzicht in de gebruikte materialen, afmetingen, hoeveelheden, ruimtelijke indeling en verwachte levensduur van onderdelen. Deze informatie is ontzettend waardevol voor recyclingdoeleinden.

Digital Twin

Een Digital Twin is een digitale replica van een fysiek object waarmee je toekomstige prestaties van bouwobjecten en openbare ruimtes kunt voorspellen. Een belangrijk onderdeel van circulair bouwen is gebouwen voorzien van duurzame energievoorzieningen. Bij de transitie naar een circulaire bouw kunnen Digital Twins worden ingezet om het energiegebruik van bestaande gebouwen te monitoren en te optimaliseren. Ze zijn eveneens een belangrijk hulpmiddel bij het monitoren van de levensduur en kwaliteit van bouwcomponenten.

Samen op weg naar een 100% circulaire bouw

Data is essentieel om een CO2-neutrale bouweconomie in de gebouwde omgeving te realiseren. De consultants van STARC ondersteunen je graag met het ontwikkelen en inrichten van datasystemen om de transitie naar een circulaire en emissievrije bouw vorm te geven. Ben je benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? We gaan er graag over met je in gesprek!

Maak kennis met STARC