Lego Voor Gevorderden: modulaire materialen in circulaire bouwprocessen

Door: STARC op 24 juni 2024 modulaire bouwmaterialen

De groeiende aandacht voor duurzaamheid en milieuverantwoordelijkheid dwingt aannemers en toeleveranciers om innovatieve oplossingen te omarmen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen in dit opzicht is het gebruik en de registratie van modulaire bouwmaterialen. Deze aanpak biedt volop mogelijkheden voor circulariteit en CO2-reductie, en verbetert daarnaast de dynamiek tussen de stakeholders in het bouwproces. Hoe? Dat leggen we je uit in dit artikel.

Van gebouw A naar gebouw B

Het ontwerpen van gebouwen met het oog op demontage en hergebruik is voor veel bouwprofessionals nog onbekend terrein. Toch zien we al een verschuiving naar een meer circulaire benadering van bouwen: gebouwen worden niet langer gezien als een eenmalige investering, maar als ‘bouwstenen’ die onderdeel uitmaken van een grotere materiaalkringloop. Dit betekent dat een gebouw niet alleen een eindpunt is, maar net zo goed het vertrekpunt voor een nieuwe (nader aan te breken) fase.

Het idee hiervan is dat de bouwmaterialen en -componenten van gebouw A kunnen worden geregistreerd, gedemonteerd en vervolgens gebruikt om er gebouw B van te maken. Als een soort Lego voor gevorderden.

Ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden

Deze verschuiving vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden en leidt tot andere rolverdelingen binnen de sector. Normaal gesproken waren toeleveranciers alleen betrokken bij de eerste bouwfase van een project. Met de opkomst van modulaire bouwmaterialen zullen leveranciers opnieuw in beeld komen bij toekomstige bouwprojecten. Leveranciers zullen, kortom, een voortdurende relatie met bouwbedrijven onderhouden.

Een soepele data-uitwisseling tussen verschillende stakeholders is daarbij cruciaal voor een transparante en efficiënte samenwerking. Sterker nog, het staat aan de basis van het realiseren van een volledig circulaire bouweconomie. Hierdoor kunnen zowel kosten als milieueffecten worden verminderd, wat resulteert in een duurzamer en economisch voordeliger bouwproces.

Dataliseren een must

Om dit proces in goede banen te leiden is dataliseren een must. Dataliseren is het proces van systematisch verzamelen, analyseren en inzetten van digitale gegevens voor het nemen van datagedreven beslissingen. Dit omvat zowel de digitalisering van analoge informatie als het gebruik van geavanceerde data-analysetechnieken om inzichten te verkrijgen en processen te optimaliseren. Hierdoor kunnen organisaties efficiënter opereren en beter inspelen op marktontwikkelingen.

De sleutel tot circulariteit in de bouwsector

Circulair bouwen staat voor het creëren van gesloten materiaalkringlopen. Het gebruik van modulaire bouwmaterialen en de digitalisering van het grondstoffengebruik (op bijvoorbeeld bouwplaatsen) spelen een cruciale rol in dit proces:

  • Hergebruik. Vanwege hun gestandaardiseerde en herbruikbare aard kunnen modulaire bouwmaterialen meermaals worden gedemonteerd om ze nadien in te zetten in nieuwe bouwprojecten. Win-win, want de levensduur van bouwmaterialen wordt zo verlengd en de afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen verminderd;
  • Transparantie in materiaalgebruik. Het registreren van gegevens over de oorsprong, samenstelling en gebruiksgeschiedenis van bouwmaterialen, biedt inzicht in de materiaalstromen. Dit stelt aannemers en toeleveranciers in staat om materialen efficiënter te hergebruiken en beter te beheren gedurende hun hele levenscyclus;
  • Reductie van bouwafval. Modulaire bouwmaterialen verminderen afval tijdens bouw, renovatie en sloop door beter materiaalbeheer. Dit draagt bij aan een schonere bouwomgeving en het verminderen van de afvalstroom van de bouwplaats;
  • Verbeterde samenwerking in de bouwketen. Het registreren van modulaire bouwmaterialen bevordert de samenwerking tussen aannemers, toeleveranciers, gebouweigenaren en andere stakeholders. Dit zorgt voor een gezamenlijke en dus breed gedragen aanpak van duurzaamheid en CO2-reductie.

De rol van data

Het gebruik en het registreren van modulaire bouwmaterialen voor circulaire bouwprocessen vraagt om een vooruitstrevende aanpak. Door te investeren in registratietechnologieën en -systemen kunnen aannemers en toeleveranciers voldoen aan de groeiende vraag naar circulaire bouwpraktijken.

Data over onder andere materiaalstromen, CO2-uitstoot en circulariteit helpt je om geïnformeerde en toekomstgerichte beslissingen te nemen. Wil je aan de slag met het registreren van modulaire bouwmaterialen? Onze specialisten helpen je graag met het verzamelen, ontsluiten en analyseren van data voor dit doel. Meer weten?

Maak kennis met STARC