Emissieloze bouwplaats: samen aftellen naar nul

Door: STARC op 1 november 2022 Emissieloze bouwplaats

Met het oog op landelijke en Europese duurzaamheidsdoelen zetten veel bouwondernemingen stappen naar een emissieloze bouwplaats. Oftewel: nul CO2, stikstofoxiden (NOx) en fijnstof. Het Transitiepad Bouwplaats en Bouwlogistiek heeft hiervoor 2030 als stip op de horizon gemarkeerd. Rijkswaterstaat bekleedt bij dit ambitieuze doel een voorstrekkersrol. Om de programmamanager van dit transitiepad, Dik de Weger, te citeren: “Door duurzaamheid een belangrijke plek te geven in de gunningscriteria prikkelen we de markt verder om de benodigde ontwikkelingen in gang te zetten.” 

De vraag is natuurlijk: hoe geef je zo’n transitie naar klimaatneutrale en circulaire infraprojecten vorm, zodat je een streep voor krijg bij aanbestedingen?

Op weg naar klimaatneutrale en circulaire infraprojecten

Klimaatneutraal en circulair bouwen begint met het in kaart brengen van het gebruikte materieel. Het tempo van de transitie naar emissieloos bouwen wordt grotendeels bepaald door de beschikbaarheid van emissievrij materieel. De status quo voor veel bouwbedrijven is dat mobiele werktuigen voor het bouwen van wegen, dijken en spoorwegen nog overwegend worden aangedreven door dieselmotoren. 

Er is echter een kentering gaande. In de lagere vermogensklassen tot 100 kW groeit het aanbod en de adoptie van elektrisch materieel sterk. Materieel dat meer vermogen vraagt, denk aan heistellingen, is beperkter voorhanden, maar ook daar worden stappen gemaakt. Met gezamenlijke inkoop en ketensamenwerking willen Rijkswaterstaat en haar ketenpartners deze ontwikkeling in een stroomversnelling brengen. Met succes, want de vloot van emissieloze, zware bouwmachines is het afgelopen jaar verdubbeld.

Verder is op het vlak van grond- en materiaalstromen nog de nodige winst te behalen. Hoofdzakelijk in het registeren van de milieu-impact en het inplannen van efficiëntere vervoersbewegingen. Met slimme datakoppelingen kan dit goed worden vastgelegd en gemonitord. 

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Om het transitiedoel versneld te bereiken, stelt het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB), een initiatief van drie ministeries (IenW, BZK en EZK), subsidie beschikbaar voor het reduceren van uitstoot van mobiele werktuigen in de bouw. De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) richt zich op bouwondernemingen die zelf materieel hebben of deze verhuren. 

De subsidie kan worden toegekend voor onder meer…

  • … de aanschaf van bouwwerktuigen en bouwvoertuigen;
  • … aanpassingen aan bestaand materieel om de uitstoot ervan de verminderen of emissieloos te maken;
  • … het voeren van haalbaarheidsstudies.

Samen op weg naar een emissieloze bouwplaats

Bij de ontwikkeling van een emissieloze bouwplaats is het belangrijk dat alle ketenpartners inzicht hebben in de juiste data. Onze consultants adviseren je graag over de beste aanpak. Ben je benieuwd wat onze data scientists, business analisten, managers en andere professionals voor je kunnen betekenen? We gaan er graag over met je in gesprek!

Neem contact op