Duurzaamheid in de bouw: slimme data-oplossingen voor een groene toekomst

Door: STARC op 10 juli 2023 duurzaamheid in de bouw

Duurzaamheid in de bouw is hot topic. Het thema wordt zowel gedreven door wet- en regelgeving als groenere eisen vanuit opdrachtgevers. Uit een onderzoek van het Aanbestedingsinstituut kunnen we optekenen dat duurzaamheid steeds vaker doorslaggevend is bij openbare aanbestedingen. In 2021 werd 43,4% van de openbare aanbestedingen gegund op duurzaamheid. Dat is aanzienlijk meer dan in 2020 (37,2%) en 2019 (35,2%). Bouworganisaties zien duurzaamheid dan ook meer en meer als integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering en -strategie. Ondanks deze vooruitgangen zijn er nog belangrijke stappen nodig om tegen 2050 een energieneutrale bouweconomie te realiseren.

De Green Deal

De EU heeft met haar Green Deal ambitieuze doelen gesteld: een volledig circulaire economie in 2050 en een vermindering van 55% in CO2-uitstoot in 2030. De bouw speelt hier een grote rol in. Europese instanties hebben dan ook harde eisen geformuleerd om duurzaamheid in de bouwsector te bevorderen. Deze doelen zijn gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot, het realiseren van energieneutrale gebouwen en het stimuleren van circulair bouwen.

Uit de Klimaat- en Energieverkenning van 2022 blijkt dat Nederland nog niet op koers ligt om het eerste doel voor 2030 te bereiken. Dit betekent dat er de komende jaren een aanzienlijke omslag in de bouwsector nodig is.

Een integrale aanpak

Bouworganisaties streven steeds vaker naar een integrale aanpak, waarbij ze rekening houden met zaken als materiaalkeuze, energie-efficiƫntie, watergebruik en afvalbeheer. Data is van essentieel belang om deze aanpak te ondersteunen en datagedreven besluitvorming mogelijk te maken. Hieronder lichten we dat toe aan de hand van twee voorbeelden.

1. Bouwen met hergebruikte materialen

Bijna een kwart van de productie in de bouw resulteert in afval. Een groot deel kan opnieuw worden ingezet als bouwmateriaal. Het hergebruiken van materialen reduceert de afvalstroom, vermindert de vraag naar nieuwe grondstoffen en de uitstoot die gepaard gaat met de productie van nieuwe bouwmaterialen.

Met behulp van BIM-management (Building Information Modeling) krijg je gedetailleerd inzicht in de gebruikte materialen, afmetingen, hoeveelheden en verwachte levensduur van de gefabriceerde bouwonderdelen. Deze waardevolle informatie kan bijdragen aan recyclingdoeleinden tijdens eventuele sloopwerkzaamheden en bevordert een duurzamer gebruik van materialen.

Data kan ook worden ingezet om de milieuvoordelen van het gebruik van hergebruikte materialen te vergelijken met nieuwe materialen. Life cycle assessments (LCA) maken gebruik van gegevens over materialen, energieverbruik en transport om de milieueffecten, zoals CO2-uitstoot, te kwantificeren. Dit helpt bij het identificeren van duurzamere alternatieven en stelt bouworganisaties in staat om weloverwogen beslissingen te nemen.

2. Smart building

Smart building zet data in om het energieverbruik te monitoren. Met behulp van deze gegevens kunnen bouwbedrijven gebouwen optimaal afstemmen op hun gebruikers en gerichte maatregelen nemen om hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren. Deze gegevens worden verzameld met behulp van sensoren. Zo worden intelligente beslissingen over energie, verlichting en ruimtegebruik gemaakt en apparaten alleen gebruikt wanneer dat nodig is.

Samen richting een duurzame toekomst

Er is een omslag in de bouwsector nodig om de doelen van de Green Deal te behalen. De consultants van STARC ondersteunen je graag met het ontwikkelen en inrichten van datasystemen om tegen 2050 een energieneutrale bouw te realiseren. Ben je benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? We gaan er graag over met je in gesprek!

Maak kennis met STARC