Datagedreven reductiedoelen behalen met digiGO

Door: STARC op 3 oktober 2023 digigo digitalisering bouw

Steeds meer organisaties in de gebouwde omgeving maken gebruik van data en digitale systemen. Toch ontbreekt de samenwerking en communicatie tussen de verschillende digitale systemen nog vaak. Dit resulteert niet alleen in vertragingen en faalkosten, maar belemmert ook innovatiemogelijkheden. En dat nu innovatie belangrijker is dan ooit, gezien de groeiende uitdagingen binnen de bouwsector. DigiGO brengt hier verandering in door deskundigen uit de gebouwde omgeving samen aan digitale initiatieven te laten werken. In dit artikel zoomen we in op de doelen van digiGO om de gehele branche slimmer, sneller en duurzamer te maken.

De doelen van digiGO

De doelen van digiGO zijn gericht op het verduurzamen en verbeteren van de bouw door de overheid, opdrachtgevers en uitvoerende partijen samen te laten werken. We zetten de zes doelen voor je op een rij:

1. De arbeidsproductiviteit verhogen

DigiGO streeft naar een jaarlijkse groei van minstens 1,6% in de arbeidsproductiviteit in de periode van 2024 tot 2030. Deze ambitie omvat het verbeteren van de efficiëntie en prestaties door middel van geavanceerde tools, procesautomatisering en verbeterde werkwijzen. Het verhogen van de arbeidsproductiviteit heeft niet alleen invloed op individuele projecten, maar heeft ook een positief effect op de gehele toeleveringsketen en de klanttevredenheid.

2. Faalkosten verminderen

Het tweede doel is gericht op het verminderen van faalkosten binnen de bouwsector. DigiGO wil een reductie van minstens 25% van de geschatte jaarlijkse 9 miljard euro aan faalkosten zien tegen 2030. Zo kunnen bouworganisaties hun winstgevendheid vergroten en meer financiële middelen vrijmaken voor innovatie en groei.

3. De CO2-uitstoot reduceren

DigiGO wil de CO2-uitstoot binnen Nederland reduceren: een CO2-reductie van minstens 60% tegen 2030 om zo de ecologische impact van de bouwsector te verminderen.

4. De stikstofuitstoot reduceren

Ook wil digiGO de stikstofuitstoot binnen de bouwsector verminderen. Het doel is om tegen 2030 een daling van ten minste 50% te realiseren. Dit heeft niet alleen een positieve impact op milieuverontreiniging, maar helpt ook een leefbare en gezonde omgeving te waarborgen.

5. Circulariteit

Tegen 2030 moet ten minste 50% van de bouweconomie circulair zijn. De transitie naar een CO2-neutrale bouw focust zich op het efficiënt inzetten van grondstoffen en het hergebruiken van materialen.

6. Doorlooptijdverkorting

Het laatste doel is een verkorting van ten minste 25% van de doorlooptijd van bouw- en verbouwingsprojecten tegen 2030. Dit omvat maatregelen zoals het efficiënter verlenen van vergunningen. Deze inspanning draagt bij aan minder vertragingen en een vlotte uitvoering van projecten.

Samen de gehele keten van de bouwsector digitaliseren

Samen met meer dan 60 andere organisaties binnen de gebouwde omgeving zet STARC zich in om duurzaamheid en efficiëntie binnen de bouwsector te bevorderen. Gezamenlijk werken we aan innovatieve oplossingen met als doel de bouw volledig te digitaliseren. Meer weten? Neem contact met ons op.

Maak kennis met STARC