Nauwkeurig bouwkosten voorspellen met datagedreven kostenramingen

Door: STARC op 12 oktober 2023 datagedreven kostenramingen

Het maken van kostenramingen voor bouwprojecten is een complex proces, dat onderhevig is aan veel factoren. De Noord-Zuidlijn in Amsterdam is wel het meest sprekende voorbeeld van bouwkosten die niet stroken met de verwachtingen. Werd er in 1996 nog uitgegaan van omgerekend 700 miljoen euro, in 2018 – het jaar van oplevering – stond de teller op ruim 3,1 miljard euro.

Het voorspellen van bouwkosten is bepaald geen sinecure, zo blijkt. Dit proces wordt bemoeilijkt door het dynamische werkveld waarin bouworganisaties zich bevinden. Denk aan personeelstekorten, het fluctueren van grondstofprijzen en bouwmaterialen, nieuwe wetgeving rondom duurzaamheid en sterke concurrentie.

Organisaties in de gebouwde omgeving zijn daarom gebaat bij datagedreven kostenramingen die wél betrouwbare en realistische berekeningen bieden. Maar wat definieert een goede datagedreven kostenraming nu eigenlijk? En hoe ga je ermee aan de slag?

Betrouwbare kostenraming met slimme technologie

Bij een kostenraming worden de bouwkosten voorafgaand aan een project geschat. Data ondersteunt besluitvormers hierbij en stelt hen in staat om beslissingen te nemen op basis van feitelijke gegevens in plaats van aannames. Met behulp van machine learning en andere slimme datatechnologieën kunnen complexe berekeningen worden gedaan om verschillende scenario’s met betrekking tot de kosten te genereren. Zo kunnen organisaties gemakkelijker verschillende functies, materialen en bouwmethoden vergelijken en tegen elkaar afwegen.

Datagedreven kostenbeheersing met BIM-management

BIM (Building Information Modeling) is een geschikt middel voor het maken van datagedreven kostenramingen. BIM is feitelijk een 3D-representatie van een bouwproject met daarin informatie over de gebruikte materialen, geometrie en eigenschappen. Het is een centrale bron van informatie en omvat gegevens van ontwerp tot bouw en onderhoud. Omdat BIM ook informatie over de algemene bouwplaatskosten bevat, kan het bouworganisaties op verschillende manieren ondersteunen bij het maken van datagedreven kostenramingen:

  • Geïntegreerde informatie. BIM bevat onder andere informatie over bouwmaterialen, dimensies en bouwprocessen. Dit stelt bouworganisaties in staat om gedetailleerde en nauwkeurige kostenramingen op te stellen;
  • Scenario-analyse. BIM stelt bouwbedrijven in staat om verschillende ontwerpen te modelleren en te analyseren. Dit maakt het mogelijk om de impact van verschillende keuzes op de kostenramingen te evalueren;
  • Geautomatiseerde berekeningen. BIM-software genereert belangrijke informatie, zoals de hoeveelheid benodigde materialen en de arbeidskosten op basis van het ontwerp. Dit bespaart tijd en minimaliseert de kans op menselijke fouten;
  • Real-time updates. Aangezien BIM een centrale bron van informatie is, kunnen aanpassingen en wijzigingen in het ontwerp of de planning onmiddellijk worden bijgewerkt in de kostenramingen. Dit zorgt voor een actueel inzicht in de kosten;
  • Samenwerking. BIM maakt de samenwerking tussen verschillende partijen, zoals architecten, ingenieurs en aannemers, gemakkelijker. Alle stakeholders maken gebruik van dezelfde actuele gegevens voor kostenramingen, wat zorgt voor een Single Source of Truth en de kans op miscommunicatie vermindert.

Optimaliseer je kostenbeheer met STARC

Datagedreven kostenramingen helpen organisaties om betrouwbare en nauwkeurige bouwbegrotingen op te stellen. Met BIM zijn ontwerpalternatieven, materiaalkeuzes en bouwmethoden snel te analyseren en te evalueren. Dit stelt organisaties in staat om projectkosten gerichter te voorspellen en weloverwogen beslissingen te nemen.

Wil je ook aan de slag met datagedreven kostenramingen? De consultants van STARC ondersteunen je graag met het ontwikkelen en inrichten van datasystemen om dit te realiseren. Meer weten? We gaan er graag over met je in gesprek!

Maak kennis met STARC