Glenn Viveen – Data Scientist/Analist

Glenn is een echte doorpakker! Dat hij zijn werkzame bestaan startte als onderwijsassistent en ook nu nog als debatcoach actief is, geeft goed zijn drive weer. Hij wint graag de interesse van zijn toehoorder(s) met een heldere uitleg van complexe zaken.

Ster(k) in het leggen van dataverbanden

Ook zijn bacheloropleidingen in Natuur- en Sterrenkunde, Scheikunde en Computer Sciences kennen een opvallende gelijkenis met zijn duo-rol bij STARC als Data Analist/Scientist. Namelijk: het doorgronden van processen die zich aan het blote oog onttrekken en daartussen toch verbanden kunnen leggen.

Data tot leven brengen met treffende visualisaties

Met gemak maakt Glenn krachtige analyses op ongestructureerde en complexe data. Hij presenteert deze vervolgens met treffende visualisaties aan klanten. Glenn: “In de gebouwde omgeving wordt er al ontzettend veel data verzameld. Toch wordt er in de meeste gevallen maar beperkt op geageerd, om de eenvoudige reden dat de beslissers binnen bouworganisaties vaak niet weten waar deze data voor staat. Met dashboards en andere visualisaties breng ik hun data tot leven.”

Expertisegebieden

  • Domeinen: natuurkunde, scheikunde, accelerated computing, spoor, tunnels, openbare ruimte.
  • Programmeertalen, software, frameworks: Python, Java, HTML, CSS, C#, HLSL, R, Scrum.
  • Data-expertises: data inwinning en conversie, data visualisatie, statistiek en regressie analyse, machine learning, patroon analyse, data translating.