Systeemgerichte contractbeheersing, voor slimme kwaliteitsborging in de bouw

Door: STARC op 14 juni 2023 systeemgerichte contractbeheersing

Systeemgerichte contractbeheersing is een veelgebruikte aanpak in de bouwsector. In complexe omgevingen waarin veel partijen samenwerken om projecten te realiseren, is het uitdagend om projecten op tijd, binnen budget en met de gewenste kwaliteit te voltooien. Een efficiënte en effectieve aanpak van kwaliteitsbeheer is van cruciaal belang en systeemgerichte contractbeheersing voorziet daarin. Verschillende opdrachtgevers, waaronder Rijkswaterstaat, maken er gebruik van om te borgen dat bouwprojecten aan de gestelde eisen en normen voldoen. Maar welke voordelen heeft dit precies voor opdrachtgevers en aannemers? In dit artikel gaan we dieper in op wat systeemgerichte contractbeheersing precies inhoudt en wat het je oplevert.

Wat is systeemgerichte contractbeheersing?

Systeemgerichte contractbeheersing is een systematische aanpak voor het monitoren van de kwaliteit van werk dat wordt uitgevoerd door aannemers en hun leveranciers en ziet erop toe dat de opdrachtgever het gewenste resultaat ontvangt. Systeemgerichte contractbeheersing is gebaat bij een data strategie, omwille van de volgende punten:

1. Focus op processen en systemen

Systeemgerichte contractbeheersing richt zich niet alleen op de technische aspecten van het werk, maar ook op de processen en systemen van de aannemer. Door relevante data te verzamelen, zoals prestatie-indicatoren, audits en inspectieresultaten, kunnen opdrachtgevers objectief beoordelen hoe goed de processen en systemen functioneren.

2. Contractuele afspraken naleven

Met behulp van data wordt de naleving van contractuele afspraken gemonitord. Door middel van registraties, rapportages en documentatie kan de aannemer aantonen dat hij aan de gestelde eisen voldoet. Opdrachtgevers kunnen op basis van deze data objectief beoordelen of de aannemer aan de contractuele verplichtingen voldoet en tijdig ingrijpen indien nodig.

3. Proactieve aanpak van kwaliteitsbeheer

Data-analyse stelt opdrachtgevers in staat om potentiële problemen en risico’s vroegtijdig te identificeren en aan te pakken. Door continue monitoring en evaluatie kunnen eventuele afwijkingen van de contractuele afspraken snel worden gecorrigeerd, waardoor fouten en vertragingen worden voorkomen.

4. Toepassen op geïntegreerde contractvormen

Systeemgerichte contractbeheersing wordt vaak geïntegreerd in bestaande contractvormen, zoals de UAV-GC (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen). Dankzij die informatie-uitwisseling kunnen zowel opdrachtgevers als aannemers inzicht krijgen in de voortgang, prestaties en kwaliteit van het werk. Dit helpt bij een transparante communicatie en samenwerking tussen beide partijen.

Systeemgerichte contractbeheersing effectiever invullen?

Voor een succesvolle invulling van systeemgerichte contractbeheersing, zijn onderstaande stappen van belang:

  1. Verbeter de datakwaliteit. Beoordeel de bestaande gegevensinfrastructuur en optimaliseer de datakwaliteit;
  2. Ontwikkel een dataverzamelingsstrategie. Op basis van de behoeften en vereisten van systeemgerichte contractbeheersing ontwikkel je een strategie die specifiek is afgestemd op de bouworganisatie;
  3. Implementeer een datamanagementsysteem. Dit omvat het opzetten van een gestructureerde database en het implementeren van processen voor gegevensverzameling, -opslag en -validatie;
  4. Ga aan de slag met data-analyse en rapportage. Met behulp van geavanceerde analysetechnieken wordt de bruikbare data geanalyseerd en gevisualiseerd in overzichtelijke rapportages en dashboards.

Vertrouw op de technische expertise en domeinkennis van STARC

Heb je niet de juiste specialist(en) in huis om systeemgerichte contractbeheersing aan de slag te gaan? De consultants van STARC beschikken over de juiste technische expertise en domeinkennis om je te ondersteunen bij het ontwikkelen van een systeemgericht contractbeheersingsproces dat steunt op datagedreven inzichten. Ben je benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? We gaan er graag over met je in gesprek!

Maak kennis met STARC