Het belang van datagedreven digitale transformatie voor de bouw

Door: STARC op 9 augustus 2022 digitale transitie

De digitale transformatie vergt een slimme kijk op data. Zonder analyse en interpretatie is data slechts een opeenstapeling van cijfers. Data krijgt pas betekenis en waarde wanneer je rekening houdt met de context en de juiste verbanden legt. Wanneer je er informatie uit extraheert die jouw onderneming een voorsprong geeft. Toch blijft dit domein voor menig manager en uitvoerende in de bouw hangen in een te hoog abstractieniveau om er werkelijk profijt van te hebben. Dit komt vooral door het ontbreken van een gezamenlijke (data)taal.

De potentie van data voor de bouw

Algoritmes weten op basis van historische data de beste series en muziek aan te bevelen. Ook kunnen we real-time volgen wanneer de postbezorger voor de deur staat. Data is doorgedrongen in alle gelederen van de maatschappij, behalve de industrie. De bouwsector vormt daarop geen uitzondering, concludeert Maurice van Sante, Senior Econoom Bouw bij ING Research, in zijn rapport Digitalisering in de bouw’.

Een gemiste kans volgens de zegsman, die benadrukt dat digitalisering veel voordelen biedt ten opzichte van traditionele bouw, waaronder:

  • … een verhoogde effiency, door het stroomlijnen van de informatievoorziening aan en tussen stakeholders in het bouwproces;
  • … meer strategisch inzicht, waarbij beslissingen worden onderbouwd door data in plaats van onderbuikgevoel;
  • … makkelijker voldoen aan wetgeving, dankzij gestructureerde en automatische documentatie van de bouwprocessen, waarmee ook de administratieve lasten worden beperkt. 

Bouw timmert wel aan de weg, maar loopt vooralsnog achter

Van Sante constateert dat de meeste bouwondernemingen de stap van papier naar pc inmiddels hebben gemaakt en er technieken en tools in gebruik zijn om processen te versnellen en te vereenvoudigen. Maar de bouweconoom stelt ook dat deze ondernemingen pas van datatoepassingen kunnen profiteren zodra er onder de mensen die ermee werken – zowel degenen aan de tekentafel als in het werkveld – sprake is van een gedeelde mindset. Dit kan uitsluitend wanneer de data deel uitmaakt van een groter ecosysteem dat is gericht op samenwerking.

Van losse datasilo’s naar gedeelde dataomgeving

De bouw is een samenspel van verschillende disciplines. Binnen het ontwerp- en bouwproces en ook ná oplevering zijn er veel partijen betrokken die belangrijke data aanleveren. Het is de kunst de afzonderlijke databronnen terug te brengen tot de essentie en samen te brengen tot één gezamenlijke taal die voor iedereen leesbaar en bruikbaar is.

Zodra er sprake is van een SSOT (Single Source of Truth) kan er geen twijfel meer ontstaan over het nut en de inzetbaarheid van data en verlopen werkprocessen beduidend efficiënter. Denk aan (onder)aannemers op een bouwplaats die met behulp van een tablet real-time projectinformatie kunnen opvragen en inzicht krijgen in logistieke processen, zoals weten wanneer een vrachtwagen met bouwmaterialen arriveert. Of onderhoudsmonteurs die aan de hand van een digital twin snel inzichtelijk hebben waar de grootste knelpunten zich bevinden.

Digitale transformatie versnellen met STARC

Ontbreekt het je aan de arbeidscapaciteit om de digitale transitie binnen je organisatie handen en voeten te geven? Of ben je op zoek naar een kartrekker met data- en domeinkennis die datagedreven werken binnen je organisatie in goede banen helpt leiden? Onze consultants ondersteunen je graag bij het maken van de gewenste efficiëntieslag.

Benieuwd wat de data scientists, analisten, managers en vele andere professionals die ons STARC maken voor je kunnen betekenen? We gaan er graag over met je in gesprek!

Neem contact op