Datagedreven werken levert geld op

gesprek 2.0

5-10% faalkosten

Faalkosten over projecten in de Nederlandse bouwsector lopen uiteen van 5% tot 10% over elke euro omzet!

wie is wie

16% kosten besparing

Datagedreven werken levert over de gehele life-cycle-cost een kostenbesparing op die kan oplopen tot 165 over elke euro omzet.

contract

25% minder ongevallen

Gegevensanalyse helpt bij het identificeren van patronen en trends in ongevallen en incidenten op de bouwplaats. Door deze patronen en trends te identificeren, kunnen gerichte veiligheidsmaatregelen worden genomen om risico’s te verminderen.

Tevreden klanten

dual-inventive Rijkswaterstaat gemeente-utrecht Prorail Tennet-TSO

Shortread – data gedreven werken

Download hieronder onze handige shortread over hoe datagedreven werken en slimme datatoepassingen je vooruithelpen bij het monitoren en bijsturen van bouwprocessen.

Download shortread

Meer weten?

Plan een gesprek in met ons om de mogelijkheden te bespreken.
Contact

Met de dataconsultants van STARC houden klanten écht grip op productiviteitsgroei.

Hoogste prefab bouwtoren NL

Wat levert een samenwerking met STARC op?

Het gaat er niet om wat STARC kan. Het gaat om wat onze klanten willen bereiken. Met inzicht kun je betere keuzes maken! De voordelen van een datagedreven aanpak zijn oneindig. Je kunt denken aan meer grip op het verloop van projecten, een efficiëntere organisatie en zelfs voorspelbare resultaten. Met alleen al meer efficiëntie is het mogelijk om met minder mensen meer te doen. Dat is wel zo waardevol in een tijd waar technische mensen schaars zijn.


STARC brengt vooruitgang

We geven betekenis aan data. Data wordt informatie, informatie wordt kennis en kennis geeft voorsprong. We stellen de juiste vragen. Door gehoor te geven aan de werkelijke behoefte van onze opdrachtgevers lopen we voorop. Dat maakt het verschil en levert een waardevol en efficiënt project. Door handen en voeten te geven aan de business, essentiële domeinkennis, de nieuwste ontwikkelingen en wet- en regelgeving is onze aanpak compleet.

Neem contact op

Bouwsector is gevoeliger voor faalkosten

”De bouwsector is gevoeliger voor faalkosten dan andere sectoren. De faalkosten zijn in andere sectoren dan ook vele malen lager. Deels heeft dit te maken met het ingewikkelde, gefragmenteerde bouwproces. Dat proces wordt gekenmerkt door een scheiding tussen ontwerp en uitvoering en de samenwerking tussen een groot aantal partijen. De sector kan zich de hoge faalkosten deels zelf aanrekenen vanwege het gebrek aan standaardisatie en samenwerking.”

Bron: Faalkosten en Budgetoverschrijdingen (2017), TU Delft

Hoogste prefab bouwtoren NL

Wat betekent STARC voor haar klanten?

Bij STARC geloven we in het voortdurend ontwikkelen van mensen, teams en organisaties. Stilstaan is immers achteruitgang. Wij helpen organisaties met het maken van (de eerste echte) datastappen en doorontwikkelingen. Een goed begin is het halve werk zoals vaak wordt gezegd. Een goede aanpak begint dan ook met een business analyse. De klantbehoefte en reeds gerealiseerde voortgang bepaalt de intensiteit van de analyse.

Business waarde centraal
De centrale vraag dient te zijn; welke businesswaarde wil de klant nu en in de toekomst creëren? Het resultaat van een gedegen analyse is een dataplan, waarmee we sturing kunnen geven aan behoeften, bestaande en toekomstige inzichten, de uitdagingen, bestaande en nieuwe databronnen, datacreatie, (her)inrichting van (IT-)processen en zeer belangrijk: een gedegen adoptie aanpak.

Snel schakelen
Naast een projectmatige aanpak kan STARC voorzien in de behoefte voor de inzet van kennis en expertise. We kunnen snel schakelen en onze kennis en expertise zal de komende jaren flink verder groeien. STARC staat klaar om vooruitgang te creëren!

Operational excellence

Van data naar informatie

Zonder goede data ook geen goede informatie. Maar hoe beoordeel je de datakwaliteit? En hoe kun je staven of data bruikbaar, geschikt of nuttig is?

Lees meer
Construction

Onderhoud van bruggen

Stremming of uitval van een brug brengt grote gevolgen en de nodige kosten met zich mee. Slimme technologie draagt bij aan efficiënter onderhoud.

Ontdek hier hoe
Erasmusbrug

Waterbeheer i.c.m. data

Met de beschikbaarheid en brede inzet van data is er vandaag de dag meer sturingsinformatie voorhanden dan ooit voor het maken van beslissingen.

Bekijk 3 projecten

Klanten vertrouwen ons

Meerdere succesvolle projecten. Lees hier hun reacties.

Veel bouwbedrijven zijn gefocust op het aannemen van nieuwe mensen, niet op het efficiënter inrichten van werk. Het gevoel leeft dat er aldoor mensen nodig zijn om de groei bij te kunnen benen. Maar het ene hoeft het andere niet uit te sluiten. Met slimme datatoepassingen kan er meer werk worden verzet met minder mensen. De snelste en makkelijkste manier om winstgevender te worden, is door minder te verliezen. Daar zit de crux!

Christiaan van Kouwen, founder STARC

“Met STARC laten we zien waar het kostenbesparingspotentieel van data ligt, maken we inzichtelijk hoe data zich verhoudt tot de gebruikte assets en vergroten we zo de adoptiebereidheid. We praten mee over de inhoud. Over slimmer bouwen, het reduceren van incidenten, het verlagen van de uitstoot, dat soort zaken. Met andere woorden: over hoe we Nederland veiliger, beter en leefbaarder kunnen maken.”

Marc van den Boogaard, founder STARC

Veelgestelde vragen

Werkt STARC alleen op projectbasis?

Dit is het antwoord van STARC

Hoe lang duurt een project?

Dit is een antwoord

Eén gemeenschappelijke datataal

Veel bouworganisaties beschikken over data. Vaak is deze data te versnipperd om er werkelijk waarde uit te halen. STARC zorgt voor de juiste datakoppelingen en één gezamenlijke datataal die voor alle betrokkenen leesbaar en bruikbaar is.

STARC helpt met…

  • … overzichtelijker werken
  • … soepelere werkprocessen
  • … snellere besluitvorming

Meer grip op assets en faalkostenreductie

Het samenspel van sourcing, bezetting en oplevering luistert erg nauw. Meer dan eens worden geplande opleverdata overschreden en rijzen kosten de pan uit. Meer zekerheid en continuïteit is daarom meer dan gewenst.

STARC helpt met…

  • … meer inzicht in bouwprocessen
  • … betere sturingsinformatie
  • … winstgevender werken

Verzet meer werk met bestaand personeel

In de bouwsector is al jaren een nijpend tekort aan gekwalificeerd personeel. Er is vooral een tekort aan uitvoerders, werkvoorbereiders en calculatoren. Met andere woorden: werk moet bovenal efficiënter gebeuren.

STARC helpt met…

  • Operationele ondersteuning
  • Verlagen administratieve lasten
  • Automatiseren van terugkerende taken
Hoogste prefab bouwtoren NL

Samen kundig groeien

Met STARC komt een datagedreven vooruitgang tot leven.

Samen.

We geloven in samenwerkingen. Alleen gaan we het in de wereld niet redden. Met kennis van zaken en oprechte betrokkenheid gaan we recht op onze doelen af. Eerlijk en transparant communiceren staat hierbij centraal.

Kundig.

Vasthouden aan het bekende is aan ons niet besteed. We vertrouwen op technische kennis en feitelijk oordeel om kundig advies en kwaliteit te leveren. We zijn intrinsiek gemotiveerd om op een intelligente manier impact te maken voor onze mensen, opdrachtgevers en de samenleving.

Groeien.

We geloven in gestructureerd groeien en de kracht van zelfsturing door klanten. Met durf, vastberadenheid en een open blik op de wereld creëren we waarde voor morgen en de toekomst van onze klanten. Dat maakt ons STARC!

Neem contact op
Vragen?

Neem contact op met

Christiaan van Kouwen
E: christiaan.vankouwen@starc.nl
T: 0683510489

Bel mij terug Wil je graag dat wij contact met jou opnemen? Laat dan hier je gegevens achter.

Bel mij terug

"*" geeft vereiste velden aan

USP/FUNCTIE

Test jasper 2

USP/FUNCTIE

Test jasper 3

Content graph

Content graph tekst

% daling faalkosten
Tijdsbesparing
Andere statistiek